STTK ehdottaa: Valinnanvapauden lakivalmisteluun aikalisä

STTK kannattaa sote-uudistuksen päätavoitteita ja suhtautuu myönteisesti myös asiakkaiden valinnanvapauteen. Nyt kuitenkin kovalla kiireellä luonnosteltu valinnanvapauden malli aiheuttaa merkittäviä riskejä monille asiakasryhmille, henkilöstölle ja kustannuskehitykselle. Siksi STTK ehdottaa sote-lausunnossaan valinnanvapaudesta säätämiseen aikalisää.

– Aikalisä tarvitaan, jotta ehditään rakentaa tarvittava tietopohja ja saada kokemukset juuri käynnistyneistä valinnanvapauden pilottihankkeista. Muutoin riskinä on siirtyminen keskeneräiseen ja kalliiksi tulevaan järjestelmään, joka käytännössä osin jopa heikentää valinnanvapautta nykyisestä eikä turvaa palvelujen laatua ja niiden yhteensovittamista, toteaa STTK:n sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi.

Hän korostaa, että jos toimivia nykyrakenteita ehditään ajaa alas, niiden uudelleen pystyttäminen on kallista ja hankalaa, osin jopa mahdotonta. Kansallisen tason tietovarantojen hallinnoimisessa kannattaa hyödyntää Kelan olemassa olevia tietojärjestelmiä ja kehittää niitä edelleen osaksi uutta palvelukokonaisuutta.

STTK ei kannata valinnanvapauden piiriin tulevien palvelujen yhtiöittämisvelvoitetta.
– Palveluntuottajien tasapuoliset toimintaedellytykset voidaan turvata muutoinkin eikä EU yhtiöittämistä edellytä, Työläjärvi perustelee.

Kilpailun ylikorostaminen on riski

Henkilöstön näkökulmasta sote-alan kilpailun ylikorostamiseen liittyy STTK:n arvion mukaan suuria riskejä.
– Kilpailuetua lähdetään hakemaan henkilöstön asemaa heikentämällä. Tämä tarkoittaisi työurien pirstoutumisia esimerkiksi vastentahtoisten määräaikaisuuksien, osa-aikaisuuksien ja nollatuntisopimuksien lisääntyessä. Lisäksi tapahtuisi keinotekoisia siirtymisiä halvempiin työehtosopimuksiin, Työläjärvi toteaa.

Esimerkkejä tästä on jo nähty muissa Pohjoismaissa kilpailun piirissä olevilla sote-markkinoilla ja myös Suomessa yrityksien valmistautuessa uuteen kilpailuasetelmaan.

STTK:n huoli henkilöstöstä on suuri, sillä sen liitoissa on järjestäytyneenä suurin osa sote-henkilöstöstä ja tukipalveluhenkilöstöstä.

– Asiakkaiden palvelujen laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi tarvitaan saumatonta integraatiota ja yhteistyötä eri palveluntuottajien ja ammattilaisryhmien kesken. Käytännössä tämä olisi sote-markkinoilla hyvin haasteellista tähän mennessä luonnostellulla mallilla. Valinnanvapauden lakiluonnoksessa eri toimijoiden vastuut ja työnjako ovat toistaiseksi hyvin epäselviä, joten seurauksena olisi todennäköisesti asiakkaiden pallottelua, väliinputoamisia sekä entistä enemmän lähetteitä erikoissairaanhoitoon ja maakunnan liikelaitoksen palvelujen piiriin. Tämä ei ole järkevää kehittämistä vaan johtaa palvelukokonaisuuksien pirstoutumiseen ja kustannuksien karkaamiseen, vaikka tavoitteet sotessa ovat aivan päin vastaiset, Työläjärvi korostaa.

Jo käynnissä olevat alueelliset integroidut palvelumallit ovat kannatettavia.
– Yhtiöittämisvelvoite johtaisi näiden hankkeiden hajoamiseen ja palvelujen heikentämiseen. Tällä hetkellä kiireellisintä on valmistella sote-järjestämisvastuun siirto maakunnille laajapohjaisessa yhteistyössä, mukaan lukien eri henkilöstöryhmien edustajat. Jo tämä tehtäväkokonaisuus on vaativa ja työmäärä suuri. Siksikin toimivan valinnanvapausmallin rakentaminen edellyttää huolellisempaa valmistelua, laajempaa tietopohjaa ja enemmän aikaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Riitta Työläjärvi, puhelin 040827 2988.

—————

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 17 jäsenliittoa ja noin 520 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.

***

STTK: Sote-uudistuksen henkilöstöriskeihin ei ole varauduttu

Ajankohtaista

22.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 26. syyskuuta

Lue
22.9.2023

Huoli toimeentulosta on opiskelijan stressi

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro valmistautuu mielenilmauksiin

Lue
21.9.2023

Onko meillä osaajia, kun suhdanne joskus kääntyy?

Lue
21.9.2023

SuPerin Paavola: Vammaispalvelulain voimaantuloa ei saa lykätä

Lue
21.9.2023

Ammattiliitto Pro: Orpon hallitus ottaa työntekijöiltä ja antaa työnantajille

Lue
20.9.2023

Ammattiliitto Jyty on pettynyt budjettiriihen lopputulokseen – ”Historiallisen epäoikeudenmukainen budjettiesitys”

Lue
19.9.2023

STTK: Budjetin talouden sopeuttamiskeinot epäoikeudenmukaisia ja tehottomia

Lue