STTK:n hallitus: Työmarkkinaratkaisun avaimet paikallisen sopimisen kehittämisessä

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

STTK arvioi, että työmarkkinaneuvotteluissa on lähiviikkoina ratkaisun paikat. Tänään kokoontunut järjestön hallitus kuitenkin painottaa, että kokonaisuuden kannalta on keskeistä se, miten paikallisen sopimisen edistämistä koskevat neuvottelut etenevät.
– STTK:n lähtökohta on, että paikallista sopimista kehitetään jatkossakin työ- ja virkaehtosopimusten kautta. Maan hallituksen tuore linjaus on tässä mielessä hyvä, puheenjohtaja Antti Palola tiivistää.

Palola korostaa, että vaikka paikallista sopimista ja työmarkkinaratkaisua on neuvoteltu eri pöydissä, asiat liittyvät kiinteästi toisiinsa.
– Tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvitaan nykyistä enemmän paikallista sopimista. Ei ole yhdentekevää, miten sitä kehitetään. Sopimisen sisällöt on tultava työ- ja virkaehtosopimuksista. Lainsäädännön kautta tapahtuva, työ- ja virkaehtosopimukset ohittava sopiminen miellettäisiin pakoksi ja uhaksi sielläkin, missä se on jo arkea ja missä sopimisen kulttuuri toimii.

STTK teetti helmikuun alussa Taloustutkimuksella tutkimuksen, joka muun muassa osoittaa, että yrityksillä on valmius vahvistaa henkilöstön edustajan asemaa paikallisen sopimisen edistämiseksi. Yritykset ovat myös paikallisesti sopien valmiita maksamaan henkilöstölle enemmän palkkaa tai tulospalkkiota, jos yrityksen tulos kohenee.
– Nämä ovat rohkaisevia viestejä ja osoittavat, että paikallista sopimista on mahdollista kehittää yhteisymmärryksessä palkansaajien ja työnantajien välillä sopimusjärjestelmää kunnioittaen, Palola sanoo.

Tavoitteena palkkaratkaisun jatkaminen

STTK tavoittelee laajaa työmarkkinaratkaisua, joka on vaihtoehto hallituksen pakkolakisuunnitelmille ja jatkaa voimassa olevaa työllisyys- ja kasvusopimusta vuodella. Tehtävä ei ole helppo, ja kaikkien osapuolien vastaantuloa tarvitaan.
Kustannuskilpailukykyä vahvistavien toimien lisäksi palkoista voitaisiin sopia vuodeksi eteenpäin. Samalla pitäisi sopia askelmerkit tulevaisuuden työmarkkinamallin – niin sanotun Suomen mallin – kehittämiseksi, Antti Palola esittää.

Lisätietoja STTK:ssa: puheenjohtaja Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

28.9.2022

SuPerin Paavola: Vanhuksilla ja heidän hoitajillaan ei ole aikaa odottaa – hoitajamitoitusta ei saa lykätä

Lue
27.9.2022

Sannamari Mäkelä on STTK:n Vuoden työsuojeluvaltuutettu

Lue
27.9.2022

Pro hakee sopimusasiantuntijaa Helsinkiin ja Lahteen

Lue
26.9.2022

Työn tulevaisuus -tapahtuma Tennispalatsissa

Lue
23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue