STTK:n hallitus: Työmarkkinaratkaisun avaimet paikallisen sopimisen kehittämisessä

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

STTK arvioi, että työmarkkinaneuvotteluissa on lähiviikkoina ratkaisun paikat. Tänään kokoontunut järjestön hallitus kuitenkin painottaa, että kokonaisuuden kannalta on keskeistä se, miten paikallisen sopimisen edistämistä koskevat neuvottelut etenevät.
– STTK:n lähtökohta on, että paikallista sopimista kehitetään jatkossakin työ- ja virkaehtosopimusten kautta. Maan hallituksen tuore linjaus on tässä mielessä hyvä, puheenjohtaja Antti Palola tiivistää.

Palola korostaa, että vaikka paikallista sopimista ja työmarkkinaratkaisua on neuvoteltu eri pöydissä, asiat liittyvät kiinteästi toisiinsa.
– Tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvitaan nykyistä enemmän paikallista sopimista. Ei ole yhdentekevää, miten sitä kehitetään. Sopimisen sisällöt on tultava työ- ja virkaehtosopimuksista. Lainsäädännön kautta tapahtuva, työ- ja virkaehtosopimukset ohittava sopiminen miellettäisiin pakoksi ja uhaksi sielläkin, missä se on jo arkea ja missä sopimisen kulttuuri toimii.

STTK teetti helmikuun alussa Taloustutkimuksella tutkimuksen, joka muun muassa osoittaa, että yrityksillä on valmius vahvistaa henkilöstön edustajan asemaa paikallisen sopimisen edistämiseksi. Yritykset ovat myös paikallisesti sopien valmiita maksamaan henkilöstölle enemmän palkkaa tai tulospalkkiota, jos yrityksen tulos kohenee.
– Nämä ovat rohkaisevia viestejä ja osoittavat, että paikallista sopimista on mahdollista kehittää yhteisymmärryksessä palkansaajien ja työnantajien välillä sopimusjärjestelmää kunnioittaen, Palola sanoo.

Tavoitteena palkkaratkaisun jatkaminen

STTK tavoittelee laajaa työmarkkinaratkaisua, joka on vaihtoehto hallituksen pakkolakisuunnitelmille ja jatkaa voimassa olevaa työllisyys- ja kasvusopimusta vuodella. Tehtävä ei ole helppo, ja kaikkien osapuolien vastaantuloa tarvitaan.
Kustannuskilpailukykyä vahvistavien toimien lisäksi palkoista voitaisiin sopia vuodeksi eteenpäin. Samalla pitäisi sopia askelmerkit tulevaisuuden työmarkkinamallin – niin sanotun Suomen mallin – kehittämiseksi, Antti Palola esittää.

Lisätietoja STTK:ssa: puheenjohtaja Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

12.4.2024

Ammattiliitto Jytyn mielestä lakiesitys paikallisesta sopimisesta voi johtaa työsuhteen ehtojen polkumyyntiin

Lue
12.4.2024

SuPerin Paavola: Varhaiskasvatuksen työskentelyolot saatava kuntoon

Lue
12.4.2024

Paikallisen sopimisen edistäminen hallituksen tavalla ei paranna sopimisen edellytyksiä työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Tehy: Lakiesitys paikallisesta sopimisesta johtaisi umpikujaan työpaikoilla

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen korvaamista pohtineen työryhmän loppuraportti on pettymys

Lue
12.4.2024

Lausunto TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

Lue
12.4.2024

Aikuiskoulutustuen lakkauttaminen heikentää toimeentuloa jopa 70 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille 

Lue
11.4.2024

SAK, Akava ja STTK: Aikuiskoulutustuelle ei onnistuttu luomaan korvaavaa mallia  

Lue