SAK ja STTK: Julkisia hankintoja kilpailutettaessa on huomioitava palveluiden laatu

Lisätietoja:

Inka Douglas

juristi, työlainsäädäntö

Profiili

SAK ja STTK ihmettelevät, miksi laatu ja työntekijöiden turva ovat sivuroolissa julkisia hankintoja koskevassa lakiuudistuksessa.

Palkansaajakeskusjärjestöt vaativat, että tarjouksia vertaillessa tulisi aina huomioida edullisimman hinnan lisäksi myös laatutekijät.

Tänään työministerille luovutetussa hankintalakimietinnössä esitetään, että halvin hinta on tasavertaisessa asemassa parhaan hinta-laatusuhteen kanssa julkisissa hankinnoissa. Mietintö ei huomioi lakimuutoksen taustalla olevaa direktiiviä, jonka tarkoituksena on ollut taata laadukkaat julkiset palvelut, vahvistaa työntekijöiden työehtoja sekä suojella ympäristöä.

Vastuullinern yritystoiminta ei saa olla kilpailuhaitta

– Esitys ei ole hyväksyttävissä. Hankintojen laatua ei paranneta sillä, että jatkossa palvelu- ja rakennusurakoissa pelkän hinnan käyttö vertailuperusteena pitäisi perustella. Tämä ei riitä takaamaan laadun riittävää huomioon ottamista. Siksi laadun huomioimisesta tulisikin tehdä velvoittavaa, sanoo STTK:n lakimies Inka Douglas.

– Palkansaajien työoloista huolta kantavat ja alihankintaketjun työoloja valvovat yritykset häviävät jatkossakin sellaisille tarjoajille, jotka eivät panosta vastuulliseen yritystoimintaan. Jos laadun merkitys ei vahvistu esityksestä, nykykäytäntö tulee jatkumaan, SAK:n elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka jatkaa.

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että yritykset ja järjestöt noudattavat ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteita hankintasopimuksia toteuttaessaan. Mietintö ei kuitenkaan huomioi tätä asiaa riittävästi.

SAK ja STTK vaativat, että hankintasopimuksen erityisehtojen soveltamisalan ja alihankintaa koskevien pykälien tulisi olla vahvemmat.

– Direktiivi mahdollistaisi mietintöä kattavamman säätelyn alihankinnasta ja sen valvonnasta. Erityisesti tarjoajaa koskevat ilmoitusvelvoitteet pitäisi toimeenpanna laajempana kuin, mitä ne ovat mietinnössä, toteaa lakimies Inka Douglas.

Suomessa  noudatettava vähintään niitä työsuhteen ehtoja, jotka on kirjattu suomalaiseen lainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin.

Myös tarjouskilpailun voittaneessa yrityksessä työskentelevien työntekijöiden työehdot tulisi turvata nykyistä vahvemmin uudessa hankintalaissa.

– Suomessa tehtävässä työssä on noudatettava vähintään niitä työsuhteen ehtoja, jotka on kirjattu suomalaiseen lainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin. Tämä vaatimus tulisi ottaa mukaan kaikkiin julkisiin hankintasopimuksiin: valtion hankintayksiköiden lisäksi myös kuntien, kuntayhtymien ja Hanselin tekemiin sopimuksiin, perustelee elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka.

EU:n komission tekemän arvion mukaan Suomi käyttää julkisiin hankintoihin yli kolmekymmentä miljardia euroa vuodessa.

Lisätietoja:
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n lakimies, Inka Douglas, puh. 040 154 8960
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n lakimies, Anu-Tuija Lehto, puh. 040 778 1080

***

Hankintalakiin lisää väljyyttä ja selkeyttä

Ajankohtaista

2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue
2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Lue
1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue