Fackförbunds meddelande

Fackförbunds meddelande

SuPers Paavola på Närvårdardagen 27.1: Arbetssäkerheten kritisk faktor för att hindra coronaspridning

| 27.1.2021

I coronatider har arbetssäkerheten blivit ännu viktigare än tidigare. På många arbetsplatser inom social- och hälsovården och i... Läs mer

Fackförbunds meddelande

SuPer valde presidium

| 16.9.2020

Till ordförande för Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer valdes i dag den 15 september Silja Paavola. Helsingforsbon Paavola... Läs mer

Fackförbunds meddelande

Anne Heiskanen valdes som vice ordförande för SuPer

| 15.9.2020

Närvårdaren Anne Heiskanen från Idensalmi valdes i dag den 15 september till vice ordförande för Finlands närvårdar- och... Läs mer

Fackförbunds meddelande

Silja Paavola fortsätter som ordförande för SuPer

| 15.9.2020

Silja Paavola har i dag den 15 september valts till ordförande för Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer. Paavola,... Läs mer

Fackförbunds meddelande

SuPers förbundsmöte ordnas som flerformsmöte den 15–16 september

| 14.9.2020

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer väljer ordförande och förbundsstyrelse för den kommande perioden vid sitt förbundsmöte den 15–16... Läs mer

Fackförbunds meddelande

SuPer: Personaldimensioneringen får inte bli ett tomt vallöfte

| 20.5.2019

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf påminner regeringsförhandlarna om den lagstadgade personaldimensioneringen i äldreomsorgen som alla partier som... Läs mer

Fackförbunds meddelande

SuPer kräver av regeringen de utlovade lösningarna till problemen inom vårdbranschen

| 8.5.2019

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer rf förväntar sig att regeringsförhandlarna kommer med lösningar som infriar partiernas vallöften och... Läs mer

Fackförbunds meddelande

SuPer: Långsiktig utveckling av terminalvården behövs

| 8.4.2019

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer har terminalvården som huvudtema för sina svenskspråkiga studiedagar 8–9 april. God terminalvård kräver... Läs mer

Fackförbunds meddelande

Enkät: Majoriteten av medborgarna motsätter sig en privatisering av produktionen av offentliga tjänster

| 28.11.2016

Löntagarorganisationen Pardias ordförande Niko Simola anser att det huvudsakliga ansvaret för tjänsteproduktionen i social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen... Läs mer