Nordens Fackliga Samorganisation söker en Policy Officer/Utredare till Stockholm

Gillar du att arbeta med internationella relationer för ett mer hållbart och rättvist samhälle? Är du nyfiken på att jobba och verka i en organisation med nordiska, europeiska och globala utgångspunkter?

En av våra kollegor går nu vidare i sin karriär till en tjänst som internationell sekreterare i TCO. Därför söker vi nu en ny medarbetare med engagemang i våra frågor och vårt uppdrag.

NFS uppgift är att trygga ett nära samarbete mellan medlemsorganisationerna. Samarbetet skall främja de fackligt organiserades intresse, genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och samverkan kring gemensamma mål. Våra utredare har en viktig roll i vårt uppdrag. Vi söker en engagerad utredare med kunskap och intresse för nordiska arbetsmarknadsfrågor, insikt i partsrelationer och med erfarenhet av att arbeta med samverkansfrågor.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som Policy Officer

Du bevakar, analyserar och driver självständigt utvecklingen av aktuella policyfrågor och förbereder gemensamma initiativ. Exempel på viktiga frågor är utveckling av den nordiska kollektivavtalsmodellen, jämställdhet, arbetskraftens rörlighet, gränshinder och klimat- och omställningsfrågor. Fokus i uppdraget är de nordiska frågorna bland annat i relation till Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet. Vi arbetar också med t ex EU-frågor, facklig utveckling i Östersjöområdet och koordinerar frågor kring internationella organisationer, såsom Europafacket (ETUC), Världsfacket (ITUC), och den fackliga rådgivande kommittén till OECD (TUAC) samt FN-organet ILO. Arbetet inbegriper även organisering av möten och konferenser, samt löpande kontakter med medlemsorganisationer och andra samarbetspartners.

Kvalifikationer och krav

  • Du har några års erfarenhet av arbete i en facklig organisation eller annan idéburen demokratiskt styrd verksamhet.
  • För det här uppdraget är goda kunskaper i svenska och engelska ett krav. Ytterligare språkkunskaper är en fördel.
  • Det är meriterande om du har arbetat nordiskt med arbetsmarknadsfrågor där du fått god kännedom om partsrelationer, fackligt arbete och välfärdsystem. Det är också meriterande med erfarenhet och kunskap kring frågor om klimat och rättvis omställning – Just Transition – i ett arbetslivsperspektiv.
  • Du ska ha relevant kompetens från akademisk utbildning (t.ex. statsvetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, nationalekonomi eller juridik) eller har motsvarande arbetslivserfarenhet.
  • Erfarenhet från myndighet, ministerium, frivilligorganisation eller internationell verksamhet är intressant.

Personliga egenskaper:

  • du har en god analytisk förmåga
  • du är en god kommunikatör som kan uttrycka dig väl både i tal och skrift
  • du kan skapa förtroendefulla relationer och vara diplomatisk
  • du kan arbeta självständigt men samtidigt kunna jobba i nära samarbete med andra
  • du har ett eget driv och kan snabbt sätta dig in i nya frågor

Vi erbjuder

Vi erbjuder ett varierat uppdrag i en organisation i ständig utveckling! Du får stor insikt i nordiska arbetslivsfrågor och får chans att påverka i samhälls-, arbetsmarknads- och fackliga frågor. Du har möjlighet att utveckla många intressanta kontakter både nordiskt, europiskt och internationellt. Placeringsort är Stockholm. Resor förekommer i uppdraget.

Vi kommer att arbeta löpande med urval och intervjuer. Skicka därför in din ansökan snarast möjligt, dock senast den 6 oktober 2023. Tjänsten är en heltidstjänst och omfattas av kollektivavtal. Tillträde sker så snart som möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig seniorkonsult Annika Stålhandske +46 765 259051 eller annika.stalhandske@andpartners.se

NFS är samarbetsorgan för de fackliga huvud- och centralorganisationerna i Norden. Genom våra 15 medlemsorganisationerna i alla nordiska länder representerar NFS mer än 8,5 miljoner fackligt anslutna. NFS verkar för ett hållbart och konkurrenskraftigt Norden med utgångspunkt i fackliga värden kring ett solidariskt och värdeskapande arbetsliv. Vi arbetar med att främja det fackliga samarbetet i Norden och samordna initiativ och ställningstaganden i fackliga frågor i Norden, Östersjöregionen, Europa och globalt. Läs mer om oss på www.nfs.net

Senaste artiklarna

19.9.2023

STTK: Regeringsprogrammet är ett jargongprogram

13.9.2023

Nordens Fackliga Samorganisation söker en Policy Officer/Utredare till Stockholm

12.9.2023

Vi sammanställde regeringsprogrammets effekter på anställdas rättigheter och utkomst

4.9.2023

Fackliga ledare sammanträdde för att utvärdera regeringens reformer inom arbetslivet och den sociala tryggheten

16.8.2023

STTK:s styrelse: Omöjligt att lita på trepartsmodellens riktighet

15.6.2023

STTK:s styrelse: Anpassningsåtgärderna måste stödja tillväxten

8.6.2023

STTK:s svar på SFP:s partidagsmotioner

8.6.2023

Finländarna förhåller sig negativare till den gröna omställningen än befolkningen i de övriga nordiska länderna