Direktivet skyddar mödrarna, avgjorde EU-domstolen

Om arbetstagare som är på oavlönad vårdledighet blir gravid, har hon rätt till lön för moderskapsledighet i enlighet med kollektivavtalet. Vårdledighet är inte en grund att diskriminera någon, fastslog EU-domstolen i går.

Jenna har efter moderskapsledigheten blivit vårdledig med 2-åriga Onni. Graviditetstestet visar att vårdledigheten måste avbrytas för en ny baby medför ny moderskapsledighet. Enligt kollektivavtalet får Jenna lön för de tre första månaderna av moderskapsledigheten.

Europeiska unionens domstol avgjorde i går torsdag att Jenna verkligen nu får sin lön, fastän hon då moderskapsledigheten börjar är på oavlönad vårdledighet.

– Fint att vi från EU-domstolen fick en tolkning som stöder löntagaren. Avgörandet är betydelsefullt och påverkar positivt kvinnornas ställning och möjlighet att använda oavlönade familjeledigheter utan fara för förtjänstbortfall, konstaterar Else-Mai Kirvesniemi, chef för juridiska enheten i Fackförbundet Pro.

EU-domstolen behandlade två ärenden som är anhängiga i arbetsdomstolen och gäller kollektivavtalen för hälsovårdsbranschen och de högre tjänstemännen i teknologiindustrin.

Bestämmelsen om lönen som betalas under moderskapsledighet enligt de här kollektivavtalen tolkades så, att arbetstagaren kan få lön för moderskapsledigheten bara om hon blir moderskapsledig direkt från arbetet eller från avlönad ledighet.  Samma tolkning har använts också i Pros kollektivavtal. Nu ändras situationen.

– Domen påverkar mångas vardag. Det är ganska vanligt att en ny graviditet kan börja under vårdledigheten, säger chefen för Pros juridiska enhet.

Arbetstagaren kan inte alltid då föräldraledigheten börjar bestämma om hon under ledigheten går på moderskapsledighet. Man vet inte alltid i förväg om en kommande graviditet.

Enligt EU-domstolens nya avgörande kan arbetstagaren bli föräldraledig utan rädsla för att det samtidigt fattas beslut om att bli utan lön för nästa moderskapsledighet.

I fallen som EU-domstolen behandlade ledde oavlönad föräldraledighet oundvikligen till att arbetstagaren förlorade en del av sin lön. Till följd av det avstod många arbetstagare från sin rätt att använda föräldraledighet.

Pro Nyheter

Senaste artiklarna

16.11.2021

STTK På kvinnornas lönedag: Lika lön skall betalas för likvärdigt arbete

2.11.2021

STTK fyller 75 år

15.9.2021

Regeringen måste hålla sitt löfte och ingripa i diskriminering i arbetslivet på grund av graviditet och familjeledighet

16.8.2021

Organisationschefernas ställningstagande till Internationella klimatpanelens rapport och behovet av klimatåtgärder

9.6.2021

Alla måste ha möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling

4.6.2021

Den viktige streikeretten

27.5.2021

Nu är äntligen internationella arbetskonferensen igång

24.5.2021

Strejkrätt – en grundläggande rättighet i arbetslivet och en mänsklig rättighet