Tjänstemännens pensionärsdagar inleds för ofta från pensionsslussen

– Pensionering via arbetslöshet och arbetsoförmåga skapar stor press för pensionsförhandlingarna, konstaterar STTK:s direktör Minna Helle.

En betydande del av till exempel tjänstemännen i STTK når för tillfället inte ens den nedre åldern för ålderspension. Man går nästa lika ofta i ålderspension via arbetsoförmåga eller arbetslöshet som direkt från lönearbete.

Situationen syns i den forskningsrapport som Pensionsskyddscentralen publicerat, vilken belyser de socioekonomiska skillnaderna och dessas inverkan på arbetskarriärer, pensionering och pensionssystem.

En betydande del av arbetarna och tjänstemännen blir pensionerade via invalidpension eller arbetslöshet. Bara 39 procent är i lönearbete fram till pensionsåldern. Av de högre tjänstemännen uppnår 69 procent av dem i lönearbete åldern för ålderspension. Situationen för tjänstemännen i STTK finns någonstans mellan dessa siffror.

Enligt STTK:s intressebevakningsdirektör Minna Helle ställer det här mycket stora utmaningar på arbetspensionsreformen och dess målsättning att förlänga yrkeskarriärerna.

– Det är nödvändigt att hitta sporrar för att utveckla arbetslivet och förebygga arbetsoförmåga. Därför måste det i förhandlingarna starkt vara framme frågor i anslutning till arbetslivets kvalitet och socialpolitik, förutsätter Helle.

Arbetslöshet är ett verkligt stort problem för äldre och den pågående strukturförändringen försvårar den. – Vi måste hitta sätt att förbättra äldres arbetsmarknadsställning. Arbetsgivarnas ansvar, den allmänna arbetskraftspolitiken och upprätthållandet av yrkeskunskapen måste granskas ur den här synvinkeln.

Fattigdom väntar kvinnor under pensionen

Arbetspensionssystemet upprepar de skillnader som finns på arbetsmarknaden. Ett exempel på det här är kvinnornas lägre arbetspensionsnivå. Kvinnornas totala pension var 78 procent av männens pensioner år 2011. Ett par års skillnad i längden på kvinnornas och männens arbetskarriärer uppstår enligt forskningsrapporten i 23–52-årsålder.

– Frånvaro till följd av familjeledigheter kompenseras för tillfället med att arbetspension intjänas av familjeledigheterna. Intjänandet av pension under moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningperioden borde ännu förbättras, föreslår Helle.

Helle anser att Pensionsskyddscentralens utredning är viktig information för pensionsförhandlingarna, men poängterar, att arbetspensionsreformen måste vara så rättvis som möjligt för alla löntagare och båda könen.

– Man får inte falla för deloptimering eller avancera bara på någon grupps villkor. Arbetspensionen är en försäkring som är ämnad att utjämna riskerna. Skillnaderna mellan individerna till exempel i fråga om arbetskarriärer, lönenivå och hälsa är mycket stora även inom olika grupper.

Pro Nyheter / källa:STTK

Senaste artiklarna

29.8.2022

VALET AV MEDLEMMAR TILL REGIONVERKSAMHETEN FÖR 2023-2024 ÄR I GÅNG!

2.6.2022

Avtal om tystnadsplikt förbryllar många sommarjobbare

4.5.2022

”Ungas rättigheter i arbetslivet måste respekteras på samma sätt som alla andras” – Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare igen i år

17.3.2022

Arbetsmarknadsorganisationerna påminner om att Rysslands attack mot Ukraina inte berättigar till diskriminering på arbetsplatserna

16.3.2022

SuPer och stiftelsen La Carita belönade Esselunden, en enhet med effektiverat serviceboende

24.2.2022

FFC, Akava och STTK fördömer kraftigt Rysslands angrepp mot Ukraina och stöder EU:s sanktioner

14.2.2022

Tehys och SuPers gemensamma kampanj #MeidänKaikkienAsia inleds

10.2.2022

Näringslivet och fackföreningarna: Vintersjöfartens konkurrensnackdel ska kompenseras i EU:s klimatåtgärder