Vaikuttajavalmennus

STTK järjestää yhdessä jäsenliittojensa kanssa nuorille aktiiveille suunnatun valmennuksen, jossa opitaan ay-vaikuttajana toimimista sekä yhteiskuntavaikuttamista laajemmin.

Valmennuksessa saat tietoa siitä, miten ay- ja yhteiskuntavaikuttamista tehdään ja pääset tapaamaan vaikuttajia. Valmennus perehdyttää ammattiliiton toimintaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin sekä tietysti pureutuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja niiden taitojen omaksumiseen.

Vaikuttajavalmennus perutaan vuonna 2020 koronaepidemian vuoksi. Toivomme, että saamme järjestettyä valmennuksen vuonna 2021.

Mitä valmennuksessa tehdään?

Ensimmäisessä jaksossa tarkastellaan itseä vaikuttajana ja käydään läpi vaikuttamisen alkeet. Jaksolla tutustutaan ay-liikkeeseen, pohditaan mihin meillä on yhteiskuntana varaa palkoissa ja sosiaaliturvassa sekä mietitään miten järjestötoimintaa pitää muuttaa, jotta se palvelee jatkossa myös nuoria.

I Vaikuttamistyön perusteet

  • Palkansaajaliikkeen toiminnan ja sen vaikuttavuuden perusteet
  • Miten voin olla mukana vaikuttamassa työelämäasioihin – isojen rakenteiden tasolta työpaikkatasolle
  • Tulevaisuuden työpaikkavaikuttaminen – järjestötoiminta houkuttelevaksi nuorille myös tulevaisuudessa

Toisessa jaksossa tutustutaan oman ammattiliiton sekä keskusjärjestön visioon, rakenteeseen ja tarkoitukseen. Jaksolla päästään tutustumaan siihen, miten työelämävaikuttamista tehdään, kuka sitä tekee ja mihin asioihin sen tulisi tulevaisuudessa kohdistua.

II Vaikuttamista ammattiliitosta yhteiskuntaan

  • Työelämävaikuttamisen perusteet
  • Kuinka vaikutamme järjestöinä – miten ja millä keinoin
  • Oman ammattiliiton ja keskusjärjestön vaikuttamismahdollisuudet yhteiskuntaan

Kolmannessa jaksossa tutustutaan kansainväliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan. Jaksossa mietitään sitä, että valtaa ei saada – se pitää ottaa ja kuinka se käytännössä tapahtuu, ja mikä olisi oma vaikuttamispolku.

III Kansainvälinen vaikuttaminen ja oman polun löytäminen

  • Kansainvälinen vaikuttaminen ja edunvalvonta
  • Vaikuttava viestintä esim. sosiaalisessa mediassa
  • Minä tulevaisuuden vaikuttajana

Lisätietoja:  järjestöpäällikkö Juska Kivioja, STTK, puh. 050 581 4372, juska.kivioja@sttk.fi

Vaikuttajavalmennuksen käyneille henkilöille järjestetään vuosittain VaikuttajaFoorumi, joka ajoittuu syksylle. Vaikuttajafoorumi kerää siis yhteen STTK:laisia liittojen nuoria vaikuttajia ja STTK-Opiskelijat. Viikonlopun mittaisen kokoontumisen aikana valitaan STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajisto. Lue lisää Vaikuttajafoorumista >>