Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen -julkaisu

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä ei käytännössä toimi tavoitteensa mukaisesti. Lain painotus on kohdistunut pääasiassa työvoiman vähentämiseen ja yritystoiminnan muutoksista aiheutuviin tilanteisiin. Asenne- ja arvomuutosta tarvitaan, mutta niiden lisäksi on tarve lain kokonaisuudistukselle sekä työ- ja virkaehtosopimusten kehittämiselle yhteistoiminnan, osaamisen ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.