STTK:n turvallisen tapahtuman periaatteet

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat STTK:n toiminnan keskeisiä arvoja, joita noudatetaan myös STTK:n järjestämissä tapahtumissa. Haluamme, että tapahtumat ja tilaisuudet ovat turvallisia ja yhdenvertaisia kaikille osallistujille. Siihen liittyviä periaatteita noudatetaan kaikissa STTK:n järjestämissä tapahtumissa. Ne koskevat STTK:n työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, tapahtuman esiintyjiä ja osallistujia.