Ohje työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen

Lisätietoja:

Anja Lahermaa

juristi, työlainsäädäntö

Profiili

Yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittava viimeistään 1.1.2017 kaikissa yrityksissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
Palkansaajakeskusjärjestöt, Ihmisoikeusliitto, Näkövammaisten keskusliitto, Seta ja Allianssi ovat yhteistyössä luoneet ohjeet yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen.