Eduskuntavaalit 2023 – Mitä suomalaiset ajattelevat?

Lisätietoja:

Elena Gorschkow

yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

Profiili

STTK teetti syksyllä 2022 kansalaiskyselyn Aula Researchilla tulevan hallituskauden painopisteistä Suomessa ja maailmalla. Kyselyyn vastasi yhteensä 3002 ihmistä eli otos edustaa täysi-ikäisiä mannersuomalaisia sukupuolen, iän ja asuinmaakunnan mukaan. Otos kerättiin aikavälillä 27.9.–17.10.2022. Tähän julkaisuun on koottu muutamia STTK:n tavoitteiden kannalta keskeisiä tuloksia.