vuosiloma

Työntekijälle kertyy työsuhteen aikana vuosilomaa, jonka ajalta maksetaan palkka. Lomapäivien lukumäärä ja loman ajalta maksettava palkka tai korvaus lasketaan vuosilomalain sekä työnantajaa sitovan työehtosopimuksen perusteella. Jos työntekijälle ei kerry vuosilomaa, hänellä voi olla oikeus vapaaseen. Vapaan ajalta ei makseta palkkaa vaan lomakorvaus. Lomakorvausta maksetaan myös työsuhteen päättyessä pitämättömistä lomapäivistä.

Vuosilomaa koskevat määräykset ovat vuosilomalaissa. Tämän lisäksi työ- ja virkaehtosopimuksissa voi olla tarkentavia määräyksiä vuosiloman ja sen ajalta maksettavien palkan tai korvauksen määräytymisestä. Lisäksi työntekijälle voidaan maksaa työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella lomarahaa.

Työntekijä ansaitsee vuosilomaa työssäolokuukausien mukaan. Työssäolokuukausi tarkoittaa sellaista kalenterikuukautta, jonka aikana työtä on tehty vähintään 14 vuorokautta tai 35 työtuntia. Lomaa kertyy myös ns. työssäolon veroisilta päiviltä. Vuosilomalain mukaan alle vuoden kestoisessa työsuhteessa vuosilomaa ansaitaan kaksi päivää kultakin työssäolokuukaudelta, ja yli vuoden jatkuneessa työsuhteessa 2,5 päivää kuukautta kohti. Loman pituutta laskettaessa päivän osa pyöristetään täyteen lomapäivään.

Blogi

Vuosilomalaki on epäreilu, ja se pitää korjata

Markus Wright | 19.4.2023

Hallitustunnustelut ovat kovassa vauhdissa ja siksi on tärkeää nostaa nuorten hyvinvointi esiin. Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok) kysyykin, miten... Lue lisää

Lausunto

ILOlle vuonna 2022 annettavat raportit ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta

Katariina Sahlberg | 23.6.2022

STTK:n lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Nro 187: Työturvallisuuden ja ‑terveyden edistämistä koskeva yleissopimusVuoteen 2030 ulottuvissa kansallisessa työympäristön ja... Lue lisää

Blogi

Kesälomakausi lähestyy – saanko pitää vuosilomani?

Inka Douglas | 22.4.2020

Kesälomakausi lähestyy poikkeusoloistamme huolimatta. Koronaepidemia on herättänyt monenlaisia työsuhteen oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä kysymyksiä, myös vuosilomien osalta. Miten... Lue lisää

Tiedote

STTK: Vuosilomalain muutokset parantavat osin työntekijöiden lomaoikeutta

| 4.7.2018

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu vuosilomalakiin muutoksia, jotka huomioivat Euroopan unionin tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön.– STTK:n mielestä muutokset ovat... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

SuPer: Vuosilomalla sairastamisesta ei saa rangaista

| 20.10.2017

Työtuomioistuin on pyytänyt ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta siitä, onko Suomen vuosilomalaki unionin oikeuden vastainen. Asia koskee työntekijän oikeutta... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

ERTO: Palvelualoilla rikotaan vuosilomalakia

| 28.6.2017

Toimihenkilöliitto ERTOn yksityisten palvelualojen työehtokysely (n= 1062) paljasti vakavia puutteita vuosilomalain noudattamisessa. Lain takaama neljän viikon yhdenjaksoinen loma... Lue lisää