työsopimus

Työsopimus on työelämän perussopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään sopimuksessa sovittua työtä työnantajalle palkkaa ja muita etuja vastaan työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. Edellä todetun työsuhteen tunnusmerkistön täyttyessä työtä tekevään henkilöön sovelletaan laajasti työoikeudellista sääntelyä. Jos tunnusmerkistö ei täyty, on kysymyksessä muu työn tekemistä koskeva oikeussuhde kuten esimerkiksi itsenäinen toimeksiantosuhde. Itsensä työllistäjiin ja yrittäjiin ei sovelleta työlainsäädäntöä.

Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti, mutta myös suullinen työsopimus on pätevä.

Työsopimuksessa sovitaan työn tekemisen keskeisistä ehdoista. Työsopimukseen kirjataan töiden aloituspäivä ja määräaikaisen työsopimuksen osalta myös päättymispäivä. Työsopimuksessa määritellään pääasialliset työtehtävät ja työntekopaikka sekä työstä maksettava palkka. Mahdollisesta koeajasta on sovittava työsopimuksessa. Lisäksi työnantajan tulee ilmoittaa työsuhteessa sovellettava työehtosopimus.

Tiedote

STTK: Työlainsäädännön kanneajat yhtenäistettävä

Inka Douglas | 5.4.2018

Korkein oikeus on antanut äänestysratkaisun (2018:10 ään.) kiistaan työntekijöiden palkkasaatavista ja niiden vanhentumisesta. Palkkasaatavat kyseisessä tapauksessa ovat koskeneet... Lue lisää

Tiedote

STTK: Liikesalaisuusdirektiivi ei saa kaventaa työntekijöiden oikeuksia

| 6.10.2017

Liikesalaisuusdirektiivin kansalliseen täytäntöönpanoon liittyneen työ- ja elinkeinoministeriön ryhmän työskentely on päättynyt. Työryhmän ja työmarkkinajärjestöjen edustajista koostuneen alajaoston tehtävänä... Lue lisää

Douglas, Inka

Inka Douglas | 4.10.2013

Työlainsäädännön asiantuntija. Vastaan mm. työsopimuslakiin, työaikalakiin, työtapaturmavakuutukseen sekä palkkaturvaan liittyvistä asioista. , inka.douglas@sttk.fi, 040 154 8960,