työmarkkinajärjestöt

Työmarkkinajärjestöt ovat työnantajia ja työntekijöitä edustavia järjestöjä.

Suomessa on kolme palkansaajakeskusjärjestöä, jotka ovat Korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö Akava, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK.

Työnantajakeskusjärjestöjä ovat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Valtion työmarkkinalaitos VTML ja Kirkon työmarkkinajärjestö KiT.

Suomalainen työmarkkinajärjestelmä perustuu sopimiseen ja sovittelemiseen. Suomalaisille sopimuksille perustan muodostavat Kansainvälisen työjärjestö ILO:n luomat työelämän yleissopimukset ja suositukset.

Työelämää koskevat lait ovat Suomessa ammattijärjestöjen pitkäjänteisen vaikuttamistyön tulosta. Tarvitaan yhteistyötä palkansaaja- ja työantajajärjestöjen, valtiovallan ja muiden sidosryhmien kesken, jotta palkansaajien etua voidaan ajaa tehokkaasti. Yhdessä Suomea kehitetään maaksi, jossa jokaisella on hyvä työskennellä, asua ja elää.

Tiedote

STTK:n hallitus: Suomen malli syntyy sitouttamalla kaikki liitot valmisteluun

| 12.10.2016

Maan hallitus esitti keväällä työmarkkinajärjestöille toiveen, että Suomen mallilla tuetaan kansainväliselle kilpailulle alttiiden alojen kilpailukykyä, työllisyyttä, tuottavuuden kehitystä... Lue lisää

Tiedote

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola: Työmarkkinoiden ranttalimeiningillä Suomi ei menesty

Antti Palola | 2.12.2015

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola on erittäin pettynyt työmarkkinaneuvotteluiden kariutumiseen.– Hyvä yritys kaatui ennen mahdollisen neuvottelutuloksen syntymistä erilaisiin ehdottomuuksiin.... Lue lisää

Tiedote

STTK ja Pro selvittivät: Keskitetty ja liittokohtainen työmarkkinaratkaisu jakavat yritysjohtajien mielipiteitä

Antti Palola | 19.10.2015

Viiden prosentin työvoimakustannussäästöjen nähdään vaikuttavan vain vähän liikevaihtoon. STTK:n ja Ammattiliitto Pron toimeksiannosta on tutkittu suomalaisyritysten johdon näkemyksiä... Lue lisää

Tiedote

STTK: Ovi tasapuoliselle ja oikeudenmukaiselle sopimiselle auki

Antti Palola | 28.9.2015

STTK on tyytyväinen siihen, että ovi työmarkkinajärjestöjen yhteiselle esitykselle kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi pysyy edelleen auki.– Järjestöt aloittavat nyt neuvottelut,... Lue lisää

Tiedote

STTK: Arvovaltakysymykset jätettävä taka-alalle, oikea osoite on neuvottelupöytä

Antti Palola | 24.9.2015

Maan hallitus on tehnyt esitykset 5 prosentin kilpailukykypaketin toteuttamiseksi. Hallitus on ilmoittanut toteuttavansa esitykset tavanomaisesta poiketen pakkolainsäädännöllä ilman,... Lue lisää

Tiedote

STTK:n Antti Palola: Työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa edessä levottomat ajat

| 8.9.2015

Hallitus on esitellyt toimenpiteet, joilla se aikoo korjata Suomen kilpailukykyä yhteiskuntasopimusneuvottelujen kariuduttua. Hallituksen toimenpidelistalla on muun muassa julkisen... Lue lisää