työelämä

Työelämä-käsiteellä viitataan ansiotyöhön ja työn tekemisen tapoihin sekä siihen sosiaaliseen ja kulttuuriseen piirin, joka työssä muodostuu yksilöiden välille. Ammattiliitot ovat työelämän pelisääntöjen, työntekijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien asiantuntijoita ja kehittäjiä. Liitot rakentavat reilumpaa työelämää neuvottelemalla työehtosopimuksissa palkoista ja muista työehdoista, kuten työajoista, sairausajan palkasta, ylityökorvauksista, vapaista ja lomista jne. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut taas ovat työpaikoilla tärkeitä työn kehittäjiä ja reilujen pelisääntöjen noudattamisen varmistajia. Ammattiliittojen keskusjärjestöt taas osallistuvat työelämän kehittämiseen esimerkiksi lainsäädännön kautta.

Työelämä ei ole staattinen, vaan jatkuvasti kehittyvä. Siihen vaikuttavat maailmaa muutenkin muuttavat ilmiöt, kuten esimerkiksi teknologian kehitys tai ilmastonmuutos. Työelämä edellyttää erilaista osaamista nyt kuin kymmenen vuotta sitten tai kymmenen vuoden kuluttua. Toisaalta on myös osaamista, joka säilyttää arvonsa eri aikoina, kuten ongelmanratkaisukyky, sosiaaliset taidot, oppimistaidot tai luova ajattelu. Hyvä työelämä syntyy osaamisesta, taitavasta johtamisesta sekä yhteisesti luodusta suunnasta, joka innostaa kaikki tekemään parhaansa. Kun ponnistelusta ja tuloksesta vielä palkitaan, ollaan mahdollisuuksien äärellä.

Työelämä on merkittävä osa elämää jo pelkästään siitä syystä, että vietämme ison osan elämästämme työssä. Työn kautta yksilölle syntyy toimeentuloa, mutta myös itsensä toteuttamisen ja kasvun tapoja. Työikäinen väestö supistuu ja siksi on erityisen tärkeää, että työikäiset jaksavat hyvin ja viihtyvät työelämässä pitkään. Työhyvinvointi ja tuottavuus paranee, kun ihminen saa aktiivisesti kehittää omaa työtään. STTK tekee työtä, jotta hyvä työelämä toteutuisi kaikkien työtä tekevien kohdalla.

Blogi

Työyhteisön tuki kantaa

| 10.10.2017

Työnantajan vastuulla on taata työntekijöille turvallinen ja terveellinen työ sekä työympäristö. Työnantajan velvoitteista puhutaan usein, mutta työkavereiden roolista... Lue lisää

Blogi

Toimivassa tiimissä on tilaa erilaisuudelle

Kirsi Suominen | 28.9.2017

Kuinka moni meistä oikeasti ajattelee sitä, miten erilaisiin ihmisiin törmäämme päivittäin normaaleissa työtilanteissa? Unohdetaan tällä kertaa ulkoiset erot,... Lue lisää

Uutinen

Palola keskustelemassa työelämän tulevaisuudesta maanantaina

| 10.7.2017

Työelämän tulevaisuus: ma 10.7. klo 13.30–15.00 Mitä työelämässä pitäisi muuttua, jotta suomalainen työelämä olisi Euroopan paras? Ratkaisuista keskustelemassa... Lue lisää

Tiedote

Lakisääteinen yhdenvertaisuussuunnitelma puuttuu monelta työpaikalta

| 26.6.2017

Viidesosa isojen työpaikkojen henkilöstön edustajista kertoo, ettei heidän työpaikallaan ole laadittu yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Palkansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK... Lue lisää

Liittojen tiedotteet

Pro nollatuntisopimuksista: Lain pitää muuttua

| 4.5.2017

Ammattiliitto Pro esittää selkeitä muutoksia lainsäädäntöön nollatuntisopimuksien pelisääntöjen pohjaksi. – Hallituksen päätös nollatuntisopimusten pelisääntöjen luomisesta on askel oikeaan... Lue lisää

Tiedote

STTK tutki: Suomalaiset toivovat lyhyempää työaikaa, mutta arvioivat sen pitenevän

Antti Palola | 27.4.2017

Suurin osa suomalaisista uskoo viikkotyöaikansa pidentyvän tulevaisuudessa. Samanaikaisesti uskotaan työmarkkinoiden polarisoitumiseen: osalla työmäärä kasvaa ja osa ei saa... Lue lisää