työehdot

Työnteon ehdoista sovitaan työntekijäyhdistyksen ja työnantajayhdistyksen välisillä työehtosopimuksissa. Valtion virkamiesten työehdoista sovitaan virkaehtosopimuksessa.

Työnteon ehdoista sovitaan työntekijäyhdistyksen ja työnantajayhdistyksen välisillä työehtosopimuksissa. Valtion virkamiesten työehdoista sovitaan virkaehtosopimuksessa. Työehtoja ovat muun muassa työaika, vuosiloma, palkka, pääasialliset työtehtävät ja muut mahdolliset työsuhteessa noudatettavat ehdot. Työehdoista sovitaan työntekijän ja työnantajan välillä työsopimuksessa. Työsopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti, mutta myös suullinen työsopimus on pätevä.

Sorry, nothing to display.