talouspolitiikka

Talouspolitiikka tarkoittaa julkisen vallan toimenpiteitä, joilla pyritään vaikuttamaan kansantalouden tilaan. Talouspolitiikka voidaan jakaa eri osa-alueisiin, joita ovat muun muassa finanssipolitiikka, rahapolitiikka, tulopolitiikka, valuuttakurssipolitiikka, ulkomaankauppapolitiikka, elinkeinopolitiikka, rakennepolitiikka sekä aluepolitiikka.

STTK:n tavoitteena on, että talouskasvu Suomessa on kestävää, vakaata ja kohtuullisen nopeata. Talouskasvun tulee olla myös työllistävää.

Blogi

Ministeriön ja tutkimuksen sopeutusvisiot – ei aina yksi yhteen

Tom-Henrik Sirviö | 22.3.2023

Valtiovarainministeriö julkisti hiljattain meno- ja rakennekartoituksen sekä verokartoituksen, jotka sisältävät mahdollisia toimia tulevalle hallitukselle talouden tasapainottamiseksi. Konkreettisia toimenpiteitä... Lue lisää

Julkaisu

STTK:n tavoitteita kehysbudjetoinnin kehittämiseksi

Patrizio Lainà | 30.1.2023

Tämä teksti on tiivistelmä Kehysbudjetoinnin kehittäminen -julkaisusta ja se ei sisällä kaikkia perusteluja, taustoituksia ja lukuja. Mitä kehysbudjetointi... Lue lisää

Julkaisu

Kestävä verotus – STTK:n tavoitteet verotuksen kehittämiseksi

| 17.1.2023

Pitämällä veropohja mahdollisimman tiiviinä kokonaisveroaste voidaan säilyttää maltillisena. Työn verotuksen tulisi nykyistä paremmin tukea työn tekemistä ja teettämistä.... Lue lisää

Blogi

Verotus takaisin talouspolitiikan keinovalikoimaan 

Taina Vallander | 16.1.2023

Suomen kokonaisveroastetta (42 % vuonna 2022) pidetään kansainvälisesti vertailtuna melko korkeana. Olemme silti pohjoismaista keskisarjaa. Samoissa luvuissa Ruotsin... Lue lisää

Sirviö, Tom-Henrik

Tom-Henrik Sirviö | 2.1.2023

Yleisen talous- ja työllisyyspolitiikan lisäksi työpöydälläni on erityisesti sosiaali- ja eläketurvaan liittyviä ekonomistin tehtäviä sekä digitalisaatioon ja TKI-politiikkaan... Lue lisää

Kestävä verotus – näkemyksiä verotuksen kehittämiseksi

Patrizio Lainà | 1.11.2022

Tasainen tulonjako on STTK:lle tärkeä arvo. Mielestämme suuret tulo- ja varallisuuserot ovat kasvun este. Verotuksen tehokkuus ja ohjaavuus... Lue lisää