STTK:n puheenjohtaja kevätedustajistossa: Päättyvä työmarkkinakierros tuo vain välitöntä helpotusta ostovoimahuoliin

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola arvioi kevään edustajistossa työmarkkinakierrosta.– Vientiteollisuuden palkkaratkaisuista muodostui korotusten yleinen linja. Erityispiirre sopimuksissa ovat kertaerät,... Lue lisää

Puheenjohtajan puhe STTK:n edustajiston kokouksessa

Hyvät edustajiston jäsenet, olin viime viikon Berliinissä eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen kattojärjestön ETUC:n kongressissa, joka järjestetään neljän vuoden välein. Kongressi... Lue lisää

Edustajiston puheenjohtajan puhe STTK:n edustajistossa

Arvoisa STTK:n edustajisto, hallitus ja muut läsnäolijat. Viime syksynä olimme keskellä vaikeaa neuvottelukierrosta, ja kotitalouksien ostovoimaa heikensivät korona-ajan... Lue lisää

Asiantuntijat kirjoittavat

Ay-maksujen verovähennys on säilytettävä

Seppo Nevalainen | 2.6.2023

Hallitusohjelmaneuvotteluista on kuulunut huolestuttavia tietoja siitä, että ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeutta oltaisiin poistamassa. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kyseisen... Lue lisää

Miksi ETUC on tärkeä STTK:laisille palkansaajille?

Maria Häggman | 25.5.2023

Tällä viikolla noin 600 eurooppalaista palkansaajien edustajaa on kokoontunut Berliiniin Euroopan Ammatillisen yhteisjärjestön ETUC:n 50-vuotisjuhlakongressiin. Keskusteluja eurooppalaisen työelämän... Lue lisää

Maahan muuttaneiden kokemus suomalaisesta työelämästä paranee ajan myötä – monilla kokemus kahden kerroksen työmarkkinoista

Taina Vallander | 16.5.2023

Tuore haastattelututkimus maahanmuuttajien työskentelystä ja asumisesta Suomessa raottaa verhoa aiheesta, josta usein puhutaan muiden kuin maahan muuttaneiden itsensä... Lue lisää

Jäsenliittojen viimeisimmät neuvottelutulokset

Jäsenliittojen mahdolliset työtaistelutoimet

Teemoihin

Palkkatasa-arvo

Sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut hyvin hitaasti. Tarvitsemme useita samanaikaisesti vaikuttavia keinoja, joilla palkkatasa-arvoa voidaan edistää. Keinoja voivat olla esim. palkka-avoimuus tai naisille palkankorotusten yhteydessä maksettava erillinen erä.

Lue lisää

Vihreä siirtymä

Työllisyyden ylläpitämiseksi on tärkeää ennakoida millaista osaamista, koulutusta ja muutosturvaa siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan edellyttää.

Lue lisää

Maahanmuutto

Maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta työelämään pääsy on oleellisen tärkeää.

Lue lisää

Yhdenvertainen työelämä

Yhdenvertaisuus työelämässä tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta esimerkiksi heidän iästään, etnisestä alkuperästään, kielestään tai uskonnostaan.

Lue lisää

Aiheena nyt!

STTK: Mielen hyvinvoinnin edistäminen edellyttää investointeja

Lue lisää

Ratkaisuja: Mielenterveys

Lue lisää

Kohti mielen hyvinvointia – kuuntele uusin podcast-jakso

Lue lisää

Liittojen tiedotteet

2.6.2023

Tehyn Rytkönen: Kaikilla oikeus turvalliseen aborttiin, ammattilainen ei voi valita asiakkaitaan

Lue lisää
31.5.2023

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola on paikalla lakkokohteessa 1.6.2023 klo 9:30

Lue lisää
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle hakusaarto ja keikkailukielto

Lue lisää
31.5.2023

Uusia yksityisen sosiaalipalvelualan lakkovaroituksia hoivakoteihin ja lastensuojeluun

Lue lisää

Minun viikkoni

Taina Vallander

johtaja, yhteiskuntavaikuttaminen, strategia ja kehittäminen

Minun viikkoni: Vaaleja ja eläkejärjestelmää

Mille näyttää strategiasta ja kehittämisestä vastaavan johtajan Taina Vallanderin työviikko eduskuntavaaleja edeltävällä viikolla?