STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Kirjoittaja:

Minna Ahtiainen

johtaja, edunvalvonta

Profiili

Keskustan puoluekokouksessa 14.-16.6.2024 käsitellään perinteiseen tapaan runsaasti puoluekokousaloitteita. Niiden teemat ovat monipuolisia ja STTK kommentoi tässä palkansaajien näkökulmasta keskeisiä kysymyksiä. 

Päätöksenteko

Puoluekokouksen aloitteissa on nähtävissä aiempaa selkeämpi pyrkimys tiiviimpään yhteistyöhön palkansaajien kanssa. STTK pitää tätä myönteisenä. Yhteistyö ammattiyhdistysten kanssa tukee puolueen asiantuntemusta työmarkkinakysymyksissä ja parantaa edellytyksiä reagoida palkansaajien kannalta keskeisiin kysymyksiin politiikassa.  

Yhteistyön ja vakauden tavoitteleminen työmarkkinoilla on kannatettavaa niin kestävän työelämän kuin taloudenkin näkökulmasta. STTK yhtyy näkemykseen, että Suomen on pyrittävä määrätietoisesti kohti maailman houkuttelevinta työelämää vuonna 2030. Kestävä yhteistyö työnantajien ja palkansaajien välillä tukee työhyvinvointia, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä mahdollistaa pitkät työurat. Reilut työehdot, osaamisen kehittäminen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen ovat avaimia sitoutumiseen, työn imuun ja arkielämän tuottavuuden kehittämiseen.  

Huoli lähipalveluiden säilymisestä näkyy kunta- ja aluepolitiikkaa sekä palveluita koskevissa aloitteissa. STTK on samaa mieltä siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen jatkamiselle on turvattava riittävät resurssit ja rahoitus. Rahoitusmallin on turvattava kansalaisille sote-palveluiden saatavuus ja riittävä rahoitus. Rahoitusmallin toimivuutta on seurattava ja sitä koskevan päätöksenteon oltava pitkäjänteistä ja perustuttava riittävään tietoon mallin toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Edellisellä hallituskaudella päätetty sote-uudistus oli vasta alku kehittämistyölle ja sen edistäminen edellyttää laajaa parlamentaarista yhteistyötä.  

Toimeentulon turvaamista koskevat kysymykset ovat herättäneet ymmärrettävästi huolta hallituskauden mittavien sosiaaliturvaleikkausten vuoksi. Myös STTK:n mielestä sosiaaliturvan uudistamisen tavoitteena on oltava nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturvaa koskevan päätöksenteon on oltava pitkäjänteistä ja perustuttava tutkittuun tietoon ja kattaviin vaikutusarviointeihin. Hallitusohjelman sosiaaliturvaan kohdistuvat kustannusleikkaukset voivat lisätä sosiaalisia riskejä, jotka pitkällä aikavälillä voivat jopa kasvattaa yhteiskunnan kustannuksia. 

Järjestötoiminnan tasa-arvoisten toimintaedellytysten tukeminen on laajasti esillä puoluekokousaloitteissa. Niiden osalta erityisesti naisjärjestöt ovat osallistuneet aktiivisesti puoluekokousaloitteiden laatimiseen. Huolta kannetaan myös perinteisistä arvoista ja keskustelukulttuurista. Suomalaisessa keskustelukulttuurissa onkin tapahtunut muutoksia, eikä aina hyvään suuntaan. Asialliselle ja toista kunnioittavalle vuoropuhelulle on tarve.  

Keskustanaisten Puolangan yhdistyksen puoluekokousaloite (73) oli erityisen mieleenpainuva ja päätämme STTK:n kommentit suoraan sitaattiin aloitteesta:   

Kohtele toista juuri niin kuin toivoisit itseäsi kohdeltavan. Hyvä luontainen käytös lapsesta vanhuuteen elämänaikaiseksi tavaksi. Öykkäröinti, kukkoilu, näsäviisaus, kyynärpäätaktiikka ja ylimielinen käytös eivät kuulu alkiolaiseen arvomaailmaan. Ihmisarvo on jakamaton ja jokaisella ihmisellä sama, rodusta, sukupuolesta, ihonväristä ja kansalaisuudesta huolimatta. Kaikkea ei tarvitse hyväksyä, mutta ihminen on ihmisenä tasavertainen. 

Voiko tuota paremmin sanoa.  

STTK toivottaa keskustaväelle hyvää puoluekokousta! 

Ajankohtaista

4.7.2024

Yleistukea pukkaa

Lue
1.7.2024

Seuraavaksi saksitaan palkkatuki

Lue
28.6.2024

Toimisto suljettu 1.7.-4.8.

Lue
28.6.2024

SAK, Akava ja STTK vastustavat yhteistoimintalakiin esitettyjä muutoksia

Lue
28.6.2024

Mitä uusi EU-parlamenttikausi merkitsee palkansaajille?

Lue
28.6.2024

STTK: Samapalkkaisuus­ohjelman jatkaminen on tärkeää, myös liittojen yhteistyötä tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan 

Lue
28.6.2024

Työtapaturma- ja ammatti-tautivakuutuksen, liikennevakuutuksen ja potilasvakuutuksen lainsäädännön muuttaminen, HE

Lue
28.6.2024

Lausunto Euroopan unionin hiilirajamekanismia koskevan asetuksen toimeenpanosta

Lue