Erton jäseniltä jälleen vahva tuki lakoille, 7 prosenttia hyväksyy hallituksen uudistukset

Työmarkkinoille tarvitaan välirauha ja aidot neuvottelut. Työmarkkinoiden rauhattomuuden jatkuessa 85 prosenttia mielipiteensä ilmoittaneista Erton jäsenistä tukisi liiton osallistumista uusiin poliittisiin lakkoihin, ilmenee viime viikolla tehdystä jäsenkyselystä.

Erton tavoitteena on ollut ja on yhä aidot neuvottelut hallituksen ilmoittamista uudistuksista. Vaadimme reiluutta ja kohtuutta kaikille – niin työssä oleville kuin muillekin.

”Erto ei liittona osallistu kuluvan viikon lakkoihin. Tavoittelemme työmarkkinoille lyhyttä välirauhaa, jonka aikana tulisi käydä aidot neuvottelut hallituksen uudistuksista. Jos aito yhteistyö ei etene ja työmarkkinarauhattomuus jatkuu kuluvan viikon jälkeenkin, on Erto omalta osaltaan valmis tekemään päätöksiä uusista poliittisista lakoista”, sanoo Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Erto toteutti 1.2.–2.2. historiansa laajimmat lakot. Lakkoaloina olivat autoliikennealat, huolinta-ala ja sosiaalialan järjestöt.

”Jos joudumme uusiin painostustoimiin, kohdentamisessa huomioimme varmaankin erityisesti jäsenmäärämme alalla, jäsenkyselyn tulokset ja sen, olemmeko sopimassa kyseisen alan työehtosopimuksesta”, arvioin Aaltonen.

Viime viikolla toteutetussa jäsenkyselyssä mielipiteensä ilmoittaneista jäsenistä 85 prosenttia tuki liiton liittymistä mahdollisiin uusiin lakkoihin. Edellisessä 1.12.2023 päättyneessä jäsenkyselyssä mielipiteensä ilmoittaneista 91 prosenttia tuki liiton liittymistä laajaan lakkoon.

Erto kysyi jäseniltään 6.2.–9.2. (n: 1741) kahta ikävintä hallituksen kaavailemaa työmarkkina- ja sosiaaliturvauudistusta.

Työmarkkinauudistuksista vastustetaan eniten työntekijän irtisanomisen mahdollistamista ilman painavaa syytä, 1. sairaspäivän palkattomuutta ja paikallisen sopimisen mahdollistamista ilman luottamusmiestä. Noin 7 prosenttia vastaajista ilmoitti kannattavansa hallituksen työelämäuudistuksia. Uudistuksia kannattavien osuus oli sama aiemmassa jäsenkyselyssä joulukuussa.

Sosiaaliturvauudistuksista vastustetaan eniten työttömyysturvan porrastamista leikkaamalla päivärahaa 8 viikon kohdalla 20 prosentilla ja aikuiskoulutustuen lakkauttamista. Hallituksen sosiaaliturvauudistuksia kannattaa kuusi prosenttia vastaajista. Uudistuksia kannattavien osuus oli sama aiemmassa kyselyssä.

Jos Erton jäsen työskentelee jollain alalla, jossa alan työehdoista sopiva liitto ilmoittaa poliittisesta lakosta, suosittelee Erto jäsentään osallistumaan lakkoon kollegoidensa tavoin. Erto maksaa jäsenelleen saman lakkoavustuksen kuin lakon järjestävä liitto maksaa omille jäsenilleen.

Yllä olevat tiedot perustuvat Erton sähköisesti toteutettuun jäsenkyselyyn, joka toteutettiin 6.2.– 9.2.2024 (n: 1741). Edellinen Erton painostustoimikysely toteutettiin 28.11.–1.12.2023 (n: 1584).

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue