Erton jäseniltä jälleen vahva tuki lakoille, 7 prosenttia hyväksyy hallituksen uudistukset

Työmarkkinoille tarvitaan välirauha ja aidot neuvottelut. Työmarkkinoiden rauhattomuuden jatkuessa 85 prosenttia mielipiteensä ilmoittaneista Erton jäsenistä tukisi liiton osallistumista uusiin poliittisiin lakkoihin, ilmenee viime viikolla tehdystä jäsenkyselystä.

Erton tavoitteena on ollut ja on yhä aidot neuvottelut hallituksen ilmoittamista uudistuksista. Vaadimme reiluutta ja kohtuutta kaikille – niin työssä oleville kuin muillekin.

”Erto ei liittona osallistu kuluvan viikon lakkoihin. Tavoittelemme työmarkkinoille lyhyttä välirauhaa, jonka aikana tulisi käydä aidot neuvottelut hallituksen uudistuksista. Jos aito yhteistyö ei etene ja työmarkkinarauhattomuus jatkuu kuluvan viikon jälkeenkin, on Erto omalta osaltaan valmis tekemään päätöksiä uusista poliittisista lakoista”, sanoo Erton puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Erto toteutti 1.2.–2.2. historiansa laajimmat lakot. Lakkoaloina olivat autoliikennealat, huolinta-ala ja sosiaalialan järjestöt.

”Jos joudumme uusiin painostustoimiin, kohdentamisessa huomioimme varmaankin erityisesti jäsenmäärämme alalla, jäsenkyselyn tulokset ja sen, olemmeko sopimassa kyseisen alan työehtosopimuksesta”, arvioin Aaltonen.

Viime viikolla toteutetussa jäsenkyselyssä mielipiteensä ilmoittaneista jäsenistä 85 prosenttia tuki liiton liittymistä mahdollisiin uusiin lakkoihin. Edellisessä 1.12.2023 päättyneessä jäsenkyselyssä mielipiteensä ilmoittaneista 91 prosenttia tuki liiton liittymistä laajaan lakkoon.

Erto kysyi jäseniltään 6.2.–9.2. (n: 1741) kahta ikävintä hallituksen kaavailemaa työmarkkina- ja sosiaaliturvauudistusta.

Työmarkkinauudistuksista vastustetaan eniten työntekijän irtisanomisen mahdollistamista ilman painavaa syytä, 1. sairaspäivän palkattomuutta ja paikallisen sopimisen mahdollistamista ilman luottamusmiestä. Noin 7 prosenttia vastaajista ilmoitti kannattavansa hallituksen työelämäuudistuksia. Uudistuksia kannattavien osuus oli sama aiemmassa jäsenkyselyssä joulukuussa.

Sosiaaliturvauudistuksista vastustetaan eniten työttömyysturvan porrastamista leikkaamalla päivärahaa 8 viikon kohdalla 20 prosentilla ja aikuiskoulutustuen lakkauttamista. Hallituksen sosiaaliturvauudistuksia kannattaa kuusi prosenttia vastaajista. Uudistuksia kannattavien osuus oli sama aiemmassa kyselyssä.

Jos Erton jäsen työskentelee jollain alalla, jossa alan työehdoista sopiva liitto ilmoittaa poliittisesta lakosta, suosittelee Erto jäsentään osallistumaan lakkoon kollegoidensa tavoin. Erto maksaa jäsenelleen saman lakkoavustuksen kuin lakon järjestävä liitto maksaa omille jäsenilleen.

Yllä olevat tiedot perustuvat Erton sähköisesti toteutettuun jäsenkyselyyn, joka toteutettiin 6.2.– 9.2.2024 (n: 1741). Edellinen Erton painostustoimikysely toteutettiin 28.11.–1.12.2023 (n: 1584).

Ajankohtaista

24.6.2024

Lausunto arviomuistiosta välimiesmenettelylain uudistamiseksi

Lue
24.6.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leipomotyölain 5 §:n kumoamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Lue
24.6.2024

Yhdenvertaisuus ja rauha näyttävät suunnan työpaikan toimijuudelle

Lue
24.6.2024

Korvattavat taksimatkat vuodelle 2025

Lue
24.6.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Työkanava Oy-nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Lue
20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue