EK, KT, SAK, Akava ja STTK aloittavat keskinäiset eläkeuudistusneuvottelut

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili
Nainen ovella

EK, KT, SAK, Akava ja STTK aloittavat maan hallituksen pyynnöstä keskinäiset neuvottelut eläkeuudistuksesta. Järjestöjen tavoitteena on laatia yhteinen ehdotus valtiovallalle uudistuksen toteuttamisesta tammikuun 2025 loppuun mennessä. 

Järjestöt ovat asettaneet eläkeneuvotteluryhmän valmistelemaan ehdotusta. Sen kokoonpano on seuraava: 

Ilkka Oksala, EK, koollekutsuja
Vesa Rantahalvari, EK
Antti Tanskanen, EK
Mika Juutinen, KT
Juha Knuuti, KT
Sinikka Näätsaari, SAK
Ilkka Kaukoranta, SAK
Katri Ojala, Akava
Eugen Koev, Akava
Minna Ahtiainen, STTK
Samppa Koskela, STTK

Eläkeneuvotteluryhmä kuulee asiantuntijoita ainakin sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtionvarainministeriöstä, Eläketurvakeskuksesta sekä työeläkealalta. 

Eläkeneuvotteluryhmän työtä seuraa ja ohjaa järjestöjen toimitusjohtajista ja puheenjohtajista koostuva ryhmä. 

Lisätietoja:

Antti Palola, puh. 040 509 6030

Ajankohtaista

27.5.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Yksityiselle terveyspalvelualalle uusia lakkovaroituksia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Lue
27.5.2024

Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla

Lue
27.5.2024

Järjestöjohtajat: ”EU-vaaleissa paljon pelissä – ilmastotavoitteista pidettävä kiinni”

Lue
27.5.2024

Keskitettyä, hajautettua, koordinoitua vai koordinoimatonta työmarkkinaa? 

Lue
24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue