Edustajiston puheenjohtaja Lindroosin puhe STTK:n edustajistolle

Arvoisa STTK:n edustajisto, hallitus ja muut läsnäolijat!

Nykyään tuntuu siltä, että olemme aina keskellä vaikeaa neuvottelukierrosta.

Tällä hetkellä tilanne tuntuu jopa aiempaa vaikeammalta, kun kotitalouksien ostovoimaa ovat heikentäneet korona-ajan lomautukset ja helmikuussa alkanut sota Ukrainassa.

Osalla kotitalouksista on jo nyt toimeentulo-ongelmia. Inflaatio on tällä hetkellä noin yhdeksän prosenttia, ja sähkön kuluttajahinta uhkaa nousta kohtuuttomasti, vaikka tuotantokustannukset eivät ole juurikaan nousseet.

Ihmiset ovat huolissaan taloudestaan ja siitä, riittävätkö rahat elämiseen.

Vuonna 2021 toimeentulotukea myönnettiin 288 000 kotitaloudelle ja 425 000 henkilölle eli 7,7 prosentille väestöstä.

Jos emme pysty neuvottelemaan palkansaajille edes osittain ostovoimaa turvaavaa palkkaratkaisua, odotettavissa on, että tänä ja ensi vuonna toimeentulotukeen joutuu turvautumaan yhä useampi kotitalous.

Miten pystyisimme palkansaajapuolella tekemään yhteistyötä, joka tuottaisi jäsenistöllemme parhaat mahdolliset ostovoimaa turvaavan palkkaratkaisut?

SAK on kertonut tiivistävänsä liittojensa välistä yhteistyötä ja neuvottelukoordinaatiota. Myös palkankorotustavoitteita on aiemmasta poiketen kerrottu julkisuuteen.

Olisiko myös meillä STTK:ssa mahdollisuus miettiä vastaavia toimia?

Meillä on paljon jäseniä, jotka työskentelevät matalapakka-aloilla ja joiden toimeentuloon vaikuttaa huomattavan paljon esimerkiksi se, millainen rakenne palkankorotuksiin saadaan neuvoteltua. Jos tälläkin kertaa mennään pelkillä prosenttikorotuksilla, palkkaerot kasvavat entisestään eikä palkkatasa-arvo etene.

Palkansaajien ostovoimaan ja toimeentuloon tulee seuraavina vuosina vaikuttamaan paljon myös se, mitkä puolueet muodostavat uuden hallituksen kevään eduskuntavaalien jälkeen.

Nyt jos koskaan meidän on käytävä avoimesti keskustelua niistä eduskuntavaalitavoitteista, jotka ovat meille tärkeitä.

Eikä riitä, että keskustelua käyvät STTK tai sen jäsenliitot. Meillä jokaisella pitäisi olla rohkeutta keskustella omilla työpaikoillamme vaaleista ja niiden vaikutuksista palkansaajille.

Kannustaa jokaista käymään rohkeasti keskusteluja, äänestämään ja vaikuttamaan.

Ennen kaikkea toivon, että me ay-liikkeenä pystymme löytämään yhteisen tahdon ja tavan puolustaa ja turvata jäsenistömme työsuhteen ehtoja, ostovoimaa ja toimeentuloa.

Kiitos.

Kristiina Lindroos

Edustajiston puheenjohtaja

Ajankohtaista

2.6.2023

Ay-maksujen verovähennys on säilytettävä

Lue
2.6.2023

Tehyn Rytkönen: Kaikilla oikeus turvalliseen aborttiin, ammattilainen ei voi valita asiakkaitaan

Lue
31.5.2023

SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola on paikalla lakkokohteessa 1.6.2023 klo 9:30

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle hakusaarto ja keikkailukielto

Lue
31.5.2023

Uusia yksityisen sosiaalipalvelualan lakkovaroituksia hoivakoteihin ja lastensuojeluun

Lue
31.5.2023

Yksityiselle sosiaalipalvelualalle määräaikainen, rajattu hakusaarto ja koko sopimusalaa koskeva määräaikainen keikkailukielto

Lue
31.5.2023

SuPer on antanut useita lakkovaroituksia yksityiselle sosiaalipalvelualalle ja julistanut hakusaarron ja keikkailukiellon

Lue
31.5.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu 14.6. asti – ohjeet jäsenille

Lue