Edustajiston puheenjohtaja Lindroosin puhe STTK:n edustajistolle

Arvoisa STTK:n edustajisto, hallitus ja muut läsnäolijat!

Nykyään tuntuu siltä, että olemme aina keskellä vaikeaa neuvottelukierrosta.

Tällä hetkellä tilanne tuntuu jopa aiempaa vaikeammalta, kun kotitalouksien ostovoimaa ovat heikentäneet korona-ajan lomautukset ja helmikuussa alkanut sota Ukrainassa.

Osalla kotitalouksista on jo nyt toimeentulo-ongelmia. Inflaatio on tällä hetkellä noin yhdeksän prosenttia, ja sähkön kuluttajahinta uhkaa nousta kohtuuttomasti, vaikka tuotantokustannukset eivät ole juurikaan nousseet.

Ihmiset ovat huolissaan taloudestaan ja siitä, riittävätkö rahat elämiseen.

Vuonna 2021 toimeentulotukea myönnettiin 288 000 kotitaloudelle ja 425 000 henkilölle eli 7,7 prosentille väestöstä.

Jos emme pysty neuvottelemaan palkansaajille edes osittain ostovoimaa turvaavaa palkkaratkaisua, odotettavissa on, että tänä ja ensi vuonna toimeentulotukeen joutuu turvautumaan yhä useampi kotitalous.

Miten pystyisimme palkansaajapuolella tekemään yhteistyötä, joka tuottaisi jäsenistöllemme parhaat mahdolliset ostovoimaa turvaavan palkkaratkaisut?

SAK on kertonut tiivistävänsä liittojensa välistä yhteistyötä ja neuvottelukoordinaatiota. Myös palkankorotustavoitteita on aiemmasta poiketen kerrottu julkisuuteen.

Olisiko myös meillä STTK:ssa mahdollisuus miettiä vastaavia toimia?

Meillä on paljon jäseniä, jotka työskentelevät matalapakka-aloilla ja joiden toimeentuloon vaikuttaa huomattavan paljon esimerkiksi se, millainen rakenne palkankorotuksiin saadaan neuvoteltua. Jos tälläkin kertaa mennään pelkillä prosenttikorotuksilla, palkkaerot kasvavat entisestään eikä palkkatasa-arvo etene.

Palkansaajien ostovoimaan ja toimeentuloon tulee seuraavina vuosina vaikuttamaan paljon myös se, mitkä puolueet muodostavat uuden hallituksen kevään eduskuntavaalien jälkeen.

Nyt jos koskaan meidän on käytävä avoimesti keskustelua niistä eduskuntavaalitavoitteista, jotka ovat meille tärkeitä.

Eikä riitä, että keskustelua käyvät STTK tai sen jäsenliitot. Meillä jokaisella pitäisi olla rohkeutta keskustella omilla työpaikoillamme vaaleista ja niiden vaikutuksista palkansaajille.

Kannustaa jokaista käymään rohkeasti keskusteluja, äänestämään ja vaikuttamaan.

Ennen kaikkea toivon, että me ay-liikkeenä pystymme löytämään yhteisen tahdon ja tavan puolustaa ja turvata jäsenistömme työsuhteen ehtoja, ostovoimaa ja toimeentuloa.

Kiitos.

Kristiina Lindroos

Edustajiston puheenjohtaja

Ajankohtaista

15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue
12.6.2024

Isot säästöt Kelan toimintakuluihin – Lakimuutokset tuovat lisätöitä mutta väki vähenee

Lue
12.6.2024

Suomen sijoitus työelämän oikeuksien rankingissa laskenut

Lue