SuPerin edustajisto: Osaamista hukataan sote-sektorilla ja varhaiskasvatuksessa joka päivä

SuPer on esittänyt viime vuosina useita ratkaisuja hoitajapulan ratkaisemiseksi, sillä henkilöstöpula on ollut tiedossa jo kauan. Palkkauksen ja työolojen parantaminen ovat keskeisimmät keinot alan veto- ja pitovoiman nostamiseksi. Työnantajien on tiedostettava ja tunnustettava lähihoitajatutkinnon tuoma osaaminen, jotta se voidaan ottaa käyttöön työpaikoilla nykyistä paremmin. – Osaamista hukataan sote-sektorilla ja varhaiskasvatuksessa joka päivä. Työnantaja ei saa olla esteenä lähihoitajien laaja-alaisen osaamisen käyttöönotolle, SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo.

Myös lainsäädännöllä rajoitetaan lähihoitajien osaamisen käyttöä ja syvennetään näin hoitajapulaa. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa lisätään varhaiskasvatuksen opettajien määrää suhteessa varhaiskasvatuksen lastenhoitajien määrään, mikä on ajanut lastenhoitajia alalta pois. Hallituksen esityksen mukaan lähihoitajat eivät jatkossa saisi toteuttaa terveyskeskuksissa hoidon tarpeen arviointia, joka on kuulunut tähän asti keskeisesti lähihoitajien tehtävänkuvaan. – Tällaiset päätökset ovat lähihoitajien osaamisen aliarviointia ja järjettömiä ratkaisuja vakavassa työvoimapulassa, Inberg sanoo. – On keskityttävä parantamaan alan vetovoimaa, ei heikentämään sitä.

Lähihoitajatutkinto tuottaa osaamista laajasti koko sote-sektorille ja varhaiskasvatukseen. Koulutusta kehitetään koko ajan vastaamaan muuttuviin työelämän tarpeisiin. Lähihoitajan tehtävänkuvaan kuuluu muun muassa asiakkaan tai potilaan yleistilan seuranta, sairaanhoidolliset toimet ja kuntouttava toiminta. Lähihoitajat toimivat myös esihenkilötehtävissä ja tiimivastaavina, kotihoidossa. Tätä toimintamallia tulisi laajentaa myös muualle vanhustenhoitoon. Kotihoidossa lähihoitajan tehtävänkuva on laajin, koska työtä tehdään pääasiassa yksin. Siellä hoidetaan myös aikaisempaa huonokuntoisempia asiakkaita, sillä ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn kriteerit ovat tiukat. Lähihoitajat ja perushoitajat ovat suurin ammattiryhmä vanhustenhoidossa.

Lähihoitajilla on varhaiskasvatuksessa osaamista edistää lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen ja perheen terveyttä ja hyvinvointia. Lähihoitajien ainutlaatuisen ammattitaidon kautta jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen terveydentilassa esiintyvistä haasteista huolimatta. Lähihoitajat ovat ainoa ammattiryhmä varhaiskasvatuksessa, jolla on koulutus ja oikeus toteuttaa lääkehoitoa.

Poikkeusoloissa lähihoitajia voidaan tarvittaessa siirtää muille sektoreille heidän laaja-alaisen osaamisensa vuoksi. Koronapandemian alkuvaiheessa lähihoitajia siirrettiin varhaiskasvatuksesta mm. vanhustenhoitoon. Laaja-alainen osaaminen parantaa merkittävästi henkilöstön saatavuutta ja huoltovarmuutta.

– Lähihoitajakoulutus tulee säilyttää laadukkaana myös jatkossa, sillä se on hyvän hoidon ja asiakas- sekä potilasturvallisuuden edellytys. SuPer onkin vaatinut pakollisia, karsivia soveltuvuus- ja pääsykokeita lähihoitajakoulutukseen. Myös opiskelijoiden ohjaamiseen työpaikoilla on osoitettava riittävästi aikaa ja siitä on maksettava riittävä korvaus, sillä ammatillisen koulutuksen koulutusvastuuta on siirretty enemmän työpaikkatasolle, SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg vaatii.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla. Edustajisto on SuPerin päättävin elin liittokokouskauden aikana. Edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Edustajiston kokous pidetään 24.25.11.2022.

Lisätietoja: SuPerin edustajiston puheenjohtaja Päivi Inberg, 040 705 9115

Ajankohtaista

28.11.2022

RI Esa Kankaisesta Vuoden rialainen 2022

Lue
28.11.2022

RA Tommi Luukkonen jatkaa RIA-liiton puheenjohtajana

Lue
28.11.2022

Suomi tarvitsee korkeaa osaamista ja hyvää sopimuskulttuuria

Lue
25.11.2022

Suomi ei ole Ruotsi – edes lakkoillessaan

Lue
24.11.2022

Tehyssä työhyvinvointi tutkitusti hyvää ja henkilöstön vaihtuvuus pientä 

Lue
24.11.2022

SuPerin edustajisto: Osaamista hukataan sote-sektorilla ja varhaiskasvatuksessa joka päivä

Lue
24.11.2022

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry: Hätäkeskuspäivystäjien ammattiliitto HAL: Työnantajan puututtava työhyvinvointiongelmiin

Lue
23.11.2022

Jytyn liittovaltuusto: Tukipalveluhenkilöstön asemasta on huolehdittava hyvinvointialueuudistuksessa

Lue