SuPerin Paavola: Hoitajapulan ratkaisemisessa on kuunneltava hoitajia – hoitotyön edustus aina työryhmiin

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan hoitohenkilöstön edustajat on otettava aina mukaan, kun suunnitellaan ratkaisuja hoitajapulaan. Jos hoitajat jätetään pois työryhmistä eikä heidän ääntään kuulla, on jo heti lähdetty väärille urille, Paavola muistuttaa. – Työntekijöiden kuuleminen kuuluu hyvään johtamiseen, joka on huomattava kilpailutekijä työmarkkinoilla tänä päivänä.

SuPer on esittänyt usean vuoden ajan hoitajapulaan monia ratkaisuja, joista palkkaus ja työolot ovat tärkeimmät. Esimerkiksi riittävä koulutetun hoitohenkilöstön määrä, osaamisen laaja-alainen käyttö, selkeät tehtävänkuvat ja mahdollisuus keskittyä hoitotyöhön tukitöiden sijaan parantavat työn mielekkyyttä ja alan houkuttelevuutta. On tärkeää, että organisaation sisäiset sijaiset ja varahenkilöstö saadaan toimivaksi järjestelmäksi. Koulutuksen laatu on pidettävä korkeana ja työntekijällä on oltava mahdollisuus toteuttaa työssään eettisiä periaatteita. Omiin työvuoroihin vaikuttaminen ja joustavat työajat lisäävät hoitoalan vetovoimaa ja mahdollisuutta hakeutua alalle.

Työpaikoilla on panostettava hyvään johtamiseen, ja johtamisosaamista on lisättävä. Kun johtamisessa priorisoidaan henkilöstöjohtamista, lisää se henkilöstön hyvinvointia. Henkilöstöllä on oltava aito mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön tiimiajattelun tai itseohjautuvuusmallien mukaisesti. Uudet työntekijät on systemaattisesti perehdytettävä työtehtäviin ja annettava riittävästi ohjausta ja tukea. Urapolkujen ja uralla kehittymisen mahdollistaminen lisäävät hoitoalan houkuttelevuutta. Monella työpaikalla on mahdollisuus lisätä erilaisia asiantuntijatehtäviä, mikä on huomioitava myös palkkauksessa.

Kaikilla työntekijöillä on oikeus terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön. Vaaratilanteisiin on puututtava ja poistettava väkivalta hoitotyöstä.

SuPer on julkaissut 28 teesiä hoitajapulan ratkaisemiseksi: SuPerin ratkaisuja hoitajapulaan (2022)

SuPeriin kuuluu noin 90 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

Ajankohtaista

28.11.2022

RI Esa Kankaisesta Vuoden rialainen 2022

Lue
28.11.2022

RA Tommi Luukkonen jatkaa RIA-liiton puheenjohtajana

Lue
28.11.2022

Suomi tarvitsee korkeaa osaamista ja hyvää sopimuskulttuuria

Lue
25.11.2022

Suomi ei ole Ruotsi – edes lakkoillessaan

Lue
24.11.2022

Tehyssä työhyvinvointi tutkitusti hyvää ja henkilöstön vaihtuvuus pientä 

Lue
24.11.2022

SuPerin edustajisto: Osaamista hukataan sote-sektorilla ja varhaiskasvatuksessa joka päivä

Lue
24.11.2022

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL ry: Hätäkeskuspäivystäjien ammattiliitto HAL: Työnantajan puututtava työhyvinvointiongelmiin

Lue
23.11.2022

Jytyn liittovaltuusto: Tukipalveluhenkilöstön asemasta on huolehdittava hyvinvointialueuudistuksessa

Lue