KthLiiton valtuusto hyväksyi Kelan työehtosopimuksen

Ammattiliitto Kelan toimihenkilöt ry:n valtuusto hyväksyi tänään 29.4. pitämässään ylimääräisessä kokouksessa neuvottelutuloksen Kelan uudeksi työehtosopimukseksi. Neuvottelutulos hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2022-31.3.2024. Sopimuskausi on jaettu kahtia:

1. jakso 1.4.2022-31.3.2023
2. jakso 1.4.2023-31.3.2024.

Neuvottelut toisen sopimusjakson palkankorotuksista käydään 10.2.2023 mennessä. Jos sopimusta ei saada, voidaan se irtisanoa kuukauden irtisanomisajalla.

Vuonna 2022 palkkoja korotetaan 1.6. lukien 2,0 prosentin yleiskorotuksella.

– Tehty sopimus on yleisen linjan mukainen, toteaa KthLiiton puheenjohtaja
Tuija Sarlin.

– Tässä taloustilanteessa on tärkeää, että korotus tulee kaikille tasapuolisesti yleiskorotuksena, jatkaa Sarlin. Talouden kehityksen epävarmuuden vuoksi korotukset ovat sovittu vain ensimmäiselle vuodelle ja toisen vuoden neuvottelut aloitetaan loppuvuodesta.

Uutena sopimuskirjauksena omaishoitovapaa

Kelan työehtosopimukseen tehtiin kirjaukset myös uuden omaishoitovapaan osalta. Työntekijöillä on jatkossa oikeus saada enintään viisi työpäivää kalenterivuodessa vapaata henkilökohtaisen avun tai tuen tarjoamiseksi omaiselle tai muulle läheiselle. Vastaava oikeus koskee myös saattohoitoon osallistumista.

Perhevapaiden osalta sopimukseen tehtiin tarkennuksia, jotka astuvat voimaan 1.8.2022 lukien. Tarkennukset koskevat lähinnä käytettyä termistöä perhevapaiden osalta.

Etätyökirjauksia uudistettiin

Kelassa etätyö on arkipäivää. Tehdyssä työehtosopimuksessa etätyötä koskevia kirjauksia täsmennettiin vastaamaan Kelassa tehtyä sopimusta monipaikkaisen työnteon mallista.

Sopimuksessa todetaan muun muassa, että etätyö perustuu vapaaehtoisuuteen ja että, etätyön tekemisestä tulee olla työnantajan ja työntekijän välillä yhteisymmärrys. Kelan toimitiloissa ja kotona noudatetaan yhdenmukaisia työajan seurantakäytäntöjä.

– Haluan kiittää molempia neuvotteluosapuolia, liiton tes-neuvottelijoita, KthLiiton hallitusta, liiton työntekijöitä sekä valtuustoa työpanoksestaan ratkaisun aikaansaamiseksi, toteaa valtuuston puheenjohtaja Anne Mäkelä.

Täsmälliset kirjaukset ja muutokset kokonaisuudessaan on luettavissa Kelan uudesta työehtosopimuksesta.

Lisätietoja:
KthLiiton puheenjohtaja Tuija Sarlin,
tuija.sarlin@kela.fi, 050 558 3588

Ajankohtaista

1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue
31.1.2023

SuPerin Paavola: Lääkäri-sairaanhoitaja-lähihoitaja-työparimalli helpottaisi työvoimapulaa hyvinvointialueilla

Lue
30.1.2023

Kehysbudjetoinnin kehittäminen

Lue
30.1.2023

Muutosjohtamisen verkkokoulutus Mutsi aukeaa 30.1.2023 – työelämän kehittämistä yli liittorajojen

Lue