STTK:n hallitus: Suomen on varauduttava pitkittyvään kriisiin

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja kansainvälisen oikeuden loukkaukset ovat järkyttäneet koko kansainvälistä yhteisöä, myös suomalaisia. Sota lähialueellamme Euroopassa toi elämäämme täysin uuden huolen, jonka henkiset ja aineelliset jäljet tulevat todennäköisesti oleman hyvin pitkät.

 – Rauhanponnisteluja on jatkettava herkeämättä. Rauha on välttämätön inhimillisen hädän helpottamiseksi ja Ukrainan jälleenrakentamisen aloittamiseksi. Meidän on silti varauduttava Suomessa pitkittyvään kriisiin, jolla voi olla laajoja vaikutuksia yhteiskunnan eri alueille. Huoltovarmuus- ja hybridiuhkiin varautumista on välttämätöntä jatkaa tehostetusti, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toteaa.

Sota Ukrainassa osuu hetkeen, jolloin uskoimme elämän normalisoituvan kaksi vuotta kestäneen koronapandemian helpottaessa. STTK on huolissaan kansalaisten kestokyvystä siirryttäessä vakavasta kriisistä toiseen – erilaiseen ja vähintään yhtä vakavaan.
 – Kansalaisten huolen helpottamiseksi on tärkeää, että poliittinen päätöksenteko on keskustelevaa, avointa ja luotettavaa. Demokraattisten instituutioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden toimivuus on turvattava kriisissäkin.  

Ukrainasta suuntaa pakolaisia eri puolille Eurooppaa ja määrä todennäköisesti kasvaa lähiviikkoina. STTK:n hallituksen mielestä Suomen tulee toivottaa Ukrainan sodan vuoksi tänne saapuvat tervetulleiksi.
 – Heidän on päästävä nopeasti kaikkien kotouttamistoimien piiriin. Tämä saattaa edellyttää lainsäädännön täsmentämistä esimerkiksi kotikuntaoikeuden osalta. Pidämme välttämättömänä, että hallitus arvioi tulevassa kehysriihessä menokehyksiä tältä osin, Palola linjaa.

STTK tuomitsee rasismin, vihapuheen ja hyväksikäytön

STTK:n hallitus korostaa, että Suomessa on oltava ehdoton nollatoleranssi rasismin ja vihapuheen suhteen.
 – Suomessa asuu, työskentelee, opiskelee ja vierailee merkittävä määrä Venäjältä ja Itä-Euroopasta kotoisin olevia ihmisiä. He eivät ole syyllisiä Ukrainassa käytävään sotaan, eikä heihin pidä kohdistaa minkäänlaista syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Tämä koskee myös työpaikkoja, eikä minkäänlainen ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö saa tulla kyseeseen, Palola korostaa.

Hän haastaa kaikki suomalaiset puuttumaan rasistiseen ja syrjivään käytökseen matalalla kynnyksellä.
 – Kaikki viha ja aggressio heikentää kriisin hetkellä yhteiskuntaamme sisältä päin, eikä sille pidä antaa tilaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue
1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue