STTK:n hallitus: Suomen on varauduttava pitkittyvään kriisiin

Lisätietoja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja kansainvälisen oikeuden loukkaukset ovat järkyttäneet koko kansainvälistä yhteisöä, myös suomalaisia. Sota lähialueellamme Euroopassa toi elämäämme täysin uuden huolen, jonka henkiset ja aineelliset jäljet tulevat todennäköisesti oleman hyvin pitkät.

 – Rauhanponnisteluja on jatkettava herkeämättä. Rauha on välttämätön inhimillisen hädän helpottamiseksi ja Ukrainan jälleenrakentamisen aloittamiseksi. Meidän on silti varauduttava Suomessa pitkittyvään kriisiin, jolla voi olla laajoja vaikutuksia yhteiskunnan eri alueille. Huoltovarmuus- ja hybridiuhkiin varautumista on välttämätöntä jatkaa tehostetusti, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toteaa.

Sota Ukrainassa osuu hetkeen, jolloin uskoimme elämän normalisoituvan kaksi vuotta kestäneen koronapandemian helpottaessa. STTK on huolissaan kansalaisten kestokyvystä siirryttäessä vakavasta kriisistä toiseen – erilaiseen ja vähintään yhtä vakavaan.
 – Kansalaisten huolen helpottamiseksi on tärkeää, että poliittinen päätöksenteko on keskustelevaa, avointa ja luotettavaa. Demokraattisten instituutioiden ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden toimivuus on turvattava kriisissäkin.  

Ukrainasta suuntaa pakolaisia eri puolille Eurooppaa ja määrä todennäköisesti kasvaa lähiviikkoina. STTK:n hallituksen mielestä Suomen tulee toivottaa Ukrainan sodan vuoksi tänne saapuvat tervetulleiksi.
 – Heidän on päästävä nopeasti kaikkien kotouttamistoimien piiriin. Tämä saattaa edellyttää lainsäädännön täsmentämistä esimerkiksi kotikuntaoikeuden osalta. Pidämme välttämättömänä, että hallitus arvioi tulevassa kehysriihessä menokehyksiä tältä osin, Palola linjaa.

STTK tuomitsee rasismin, vihapuheen ja hyväksikäytön

STTK:n hallitus korostaa, että Suomessa on oltava ehdoton nollatoleranssi rasismin ja vihapuheen suhteen.
 – Suomessa asuu, työskentelee, opiskelee ja vierailee merkittävä määrä Venäjältä ja Itä-Euroopasta kotoisin olevia ihmisiä. He eivät ole syyllisiä Ukrainassa käytävään sotaan, eikä heihin pidä kohdistaa minkäänlaista syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Tämä koskee myös työpaikkoja, eikä minkäänlainen ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö saa tulla kyseeseen, Palola korostaa.

Hän haastaa kaikki suomalaiset puuttumaan rasistiseen ja syrjivään käytökseen matalalla kynnyksellä.
 – Kaikki viha ja aggressio heikentää kriisin hetkellä yhteiskuntaamme sisältä päin, eikä sille pidä antaa tilaa.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

Ajankohtaista

24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue