Kukilla ja suklaalla kaupallistamisen sijaan sittenkin palkkatasa-arvoa?

Tänään 8.3. vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Naistenpäivää on vietetty ensimmäisen kerran vuonna 1911, jolloin vaadittiin naisille oikeutta äänestää, työskennellä ja kouluttautua ammattiin sekä työsyrjinnän lopettamista. Suomessa näiden asioiden suhteen on edetty; naiset äänestävät, käyvät töissä ja kouluttautuvat. Tänä vuonna astuu voimaan myös perhevapaauudistus, joka antaa mahdollisuuksia ja tasa-arvoa työelämään sekä palkkaukseen. Kuitenkaan vielä 111 vuoden päästä naistenpäivän vieton aloittamisen jälkeen palkkatasa-arvoa ei ole saavutettu, ”naisen euron” ollessa 84,3 senttiä.  

Suomessa naisten ansiot ovat yhä noin 16 % miesten ansioita pienemmät ja maailmalla kyseinen ero on jopa 22 %. Sukupuolten välinen palkkaero on pysynyt jo vuosikymmenten ajan samoissa lukemissa, vaikka naisten koulutustaso suhteessa miesten koulutustasoon on jatkuvasi kohonnut.  

Palkkaerojen purkaminen ja tasa-arvon saavuttaminen vaatii paljon erilaisia keinoja.

Palkkaerojen pohjimmaisena syynä lienee ammattialojen sukupuolittuneisuus, mikä näkyy jakautumisena ”naisten ja miesten aloihin”. Naisvaltaisilla aloilla palkkataso on matalampi. Toisaalta myös palkkaerot sukupuolten välillä tulevat esille tilanteissa, missä nainen saa vaativuudeltaan samanarvoisesta työstä vähemmän palkkaa kuin mies.  

Tällä hetkellä on myös vaikeaa olla miettimättä, kuinka koronapandemia on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan työelämään tulevaisuudessa. On pohdittava, kuinka eri alojen työelämämuutokset etä- ja lähitöiden suhteen vaikuttavat työnkuvaan ja sitä kautta myös palkkatasa-arvoon.  

Palkkaerojen purkaminen ja tasa-arvon saavuttaminen vaatii paljon erilaisia keinoja. Palkka-avoimuutta on lisättävä, jotta kyseiset erot tulisivat näkyväksi. Työehtojen tulisi olla tasa-arvoa edistäviä ja tasa-arvosuunnitelmia tulisi jatkuvasti kehittää. Tulevaisuudessa olisi hienoa päästä tilanteeseen, jossa naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu ja keskitytään sen lisäksi sukupuolen moninaisuuteen ja sen myötä kaikille tasa-arvoiseen työelämään.  

Me STTK-opiskelijoissa toivomme, että tulevaisuudessa sukupuolesta riippumatta tehdystä työstä saadaan tasa-arvoisesti palkkaa ja olosuhteet työskennellä tukevat tasa-arvon toteutumista. 

Hyvää ja tasa-arvon täyteistä naistenpäivää!  

Roosa Hyppölä
STTK-Opiskelijoiden varapuheenjohtaja

Ajankohtaista

30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue