Kukilla ja suklaalla kaupallistamisen sijaan sittenkin palkkatasa-arvoa?

Tänään 8.3. vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Naistenpäivää on vietetty ensimmäisen kerran vuonna 1911, jolloin vaadittiin naisille oikeutta äänestää, työskennellä ja kouluttautua ammattiin sekä työsyrjinnän lopettamista. Suomessa näiden asioiden suhteen on edetty; naiset äänestävät, käyvät töissä ja kouluttautuvat. Tänä vuonna astuu voimaan myös perhevapaauudistus, joka antaa mahdollisuuksia ja tasa-arvoa työelämään sekä palkkaukseen. Kuitenkaan vielä 111 vuoden päästä naistenpäivän vieton aloittamisen jälkeen palkkatasa-arvoa ei ole saavutettu, ”naisen euron” ollessa 84,3 senttiä.  

Suomessa naisten ansiot ovat yhä noin 16 % miesten ansioita pienemmät ja maailmalla kyseinen ero on jopa 22 %. Sukupuolten välinen palkkaero on pysynyt jo vuosikymmenten ajan samoissa lukemissa, vaikka naisten koulutustaso suhteessa miesten koulutustasoon on jatkuvasi kohonnut.  

Palkkaerojen purkaminen ja tasa-arvon saavuttaminen vaatii paljon erilaisia keinoja.

Palkkaerojen pohjimmaisena syynä lienee ammattialojen sukupuolittuneisuus, mikä näkyy jakautumisena ”naisten ja miesten aloihin”. Naisvaltaisilla aloilla palkkataso on matalampi. Toisaalta myös palkkaerot sukupuolten välillä tulevat esille tilanteissa, missä nainen saa vaativuudeltaan samanarvoisesta työstä vähemmän palkkaa kuin mies.  

Tällä hetkellä on myös vaikeaa olla miettimättä, kuinka koronapandemia on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan työelämään tulevaisuudessa. On pohdittava, kuinka eri alojen työelämämuutokset etä- ja lähitöiden suhteen vaikuttavat työnkuvaan ja sitä kautta myös palkkatasa-arvoon.  

Palkkaerojen purkaminen ja tasa-arvon saavuttaminen vaatii paljon erilaisia keinoja. Palkka-avoimuutta on lisättävä, jotta kyseiset erot tulisivat näkyväksi. Työehtojen tulisi olla tasa-arvoa edistäviä ja tasa-arvosuunnitelmia tulisi jatkuvasti kehittää. Tulevaisuudessa olisi hienoa päästä tilanteeseen, jossa naisten ja miesten välinen tasa-arvo toteutuu ja keskitytään sen lisäksi sukupuolen moninaisuuteen ja sen myötä kaikille tasa-arvoiseen työelämään.  

Me STTK-opiskelijoissa toivomme, että tulevaisuudessa sukupuolesta riippumatta tehdystä työstä saadaan tasa-arvoisesti palkkaa ja olosuhteet työskennellä tukevat tasa-arvon toteutumista. 

Hyvää ja tasa-arvon täyteistä naistenpäivää!  

Roosa Hyppölä
STTK-Opiskelijoiden varapuheenjohtaja

Ajankohtaista

20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue
17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue
17.5.2024

Kim Nikula jättää SPALin järjestön johtajan tehtävät 

Lue
17.5.2024

EU-vaaleissa kannattaa äänestää 

Lue
16.5.2024

Työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeet ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuus saada tietoja työnhakijasta

Lue
16.5.2024

STTK: Suomi vastaa kasvaviin osaamisvaatimuksiin koulutusleikkauksilla

Lue
16.5.2024

Puheenjohtaja Antti Palola: Suomi tarvitsee menestyäkseen osaamista

Lue