Kauppa ei mainosta hyviä hankintasopimuksia, vaan herkullista ja edullista leipää

Tulevaisuuden työelämä

Ammattiliiton tulisi olla luonnollinen osa kaikkien työntekijöiden ammatillisuutta. Jäsenten pitäisi kokea ylpeyttä kuullessaan oman ammattiliiton nimen tyyliin ”mun liitto edistää ammattini asemaa.” Jäsenyyden tulisi tuottaa merkitystä ja lisäarvoa.

Liiton palveluiden tulisi mukautua työelämän ja elämän eri tilanteisiin: ”Vaihtaessani työpaikkaa sain liitosta vinkkejä työhaastatteluun, palkkaneuvotteluun ja uuteen työsopimuksen.” Palveluita tulisi olla jäsenille työuran normitilanteissa. Pitäisi syntyä tunne, että ”hyvä kun soitin liittoon ennen kehityskeskustelua ja osasin sanoittaa esimiehelleni tulokseni ja uratavoitteeni.”

Kun työuralla tulee ongelmia, liiton tuki on korostetun tärkeää: ”Kun meidän työpaikallamme alkoivat yyteet, liiton asiamies ja luottamusmiehemme kertoivat, mitä siinä tapahtuu ja miten liitosta saa tukea. Muuten olisin ollut ihan pihalla.” Hädän hetkellä liittoon tukeutuminen auttaa: ”Kun mut irtisanottiin, liiton asiamies kertoi, että irtisanominen oli laiton ja otti asian hoitaakseen. Lisäksi hän kannusti, kuunteli ja tuki minua siinä hetkessä.”

Työehtosopimusten sisältö sanoitettava paremmin

Tämä on meille ay-toimijoille selvää, mutta jäsenille tämä on kaikkien näiden vuosikymmentenkin jälkeen hämärää. Jatkossa työehtosopimuksen tulokset on sanoitettava jäsenille selkeämmin. Kun teemme sen hyvin, meidän ei tarvitse viestiä itse työehtosopimuksesta. – Ei kauppakaan mainosta hyviä hankintasopimuksia leipomojen kanssa, vaan herkullista ja edullista leipää.

Ammattiliiton pitäisi olla houkutteleva, oman liiton löytäminen helppoa, jäseneksi liittymisen sujuvaa ja jäsenillä tunne, että olen osa liittoa.

Meidän ay-toimijoiden mielestä asiat ovat juuri niin kuin tähän saakka olen toivonut. Ay-kuplamme ulkopuolella toimintamme näyttää kuitenkin ihan muulta, mikä näkyy myös esimerkiksi STTK:n tekemissä selvityksissä.  Ei-jäsenten mielestä ay-liike näyttäytyy vaikutusvaltaisena, poliittisena ja miehisenä. Tällainen instituutio ei ole houkutteleva eikä siihen silloin ole myöskään helppo liittyä.

Työelämässä on miljoona palkansaajaa ilman ammattiliiton jäsenyyttä.  STTK kysyi selvityksessään ei-jäseniltä, miksi he eivät ole liittyneet tai mitä pitäisi tapahtua, että he liittyisivät.

Ay-liikkeen tulevaisuudenturvaaminen

Ammattiliittojen tehtävä on edunvalvonta. Käytännössä tämä tarkoittaa työehtosopimusten neuvottelemista työnantajien kanssa.

Ay-liikkeen on selvitettävä jäsenten ja jäsenyydestä kiinnostuneiden näkemyksiä elämästä ja työelämästä.

Tulokset on analysoitava ja päätettävä, mitä ne oikeasti merkitsevät liiton toiminnan kehittämisessä.

On uskallettava tehdä vaikeitakin ratkaisuja, jotta ihmiset kokevat jatkossa ammattiliitot omakseen.

Ajankohtaista

22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue
21.5.2024

Tehyyn tulee paljon yhteydenottoja raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
21.5.2024

Yksinkertaistamisen sijaan EU:n uudet finanssipolitiikan säännöt monimutkaistuvat 

Lue
20.5.2024

SAK, STTK, SEL ja Pro: Leipomotyölain kumoaminen lisää alan terveysriskejä ja alentaa ansioita

Lue
20.5.2024

Hallituksen “tehokkaat” kitkemiskeinot lisäävät raskaus- ja perhevapaasyrjintää 

Lue
17.5.2024

SuPerTk hakee jäsensihteeriä vakituiseen työsuhteeseen

Lue
17.5.2024

Selvitystyö pelastustoimen valtiollistamisesta käynnistettävä pikaisesti

Lue