Nimitysuutinen: Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää EPSU:n sosiaali- ja terveysalan pysyvän komitean puheenjohtajaksi

Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtaja Kirsi Sillanpää on valittu EPSU:n sosiaali- ja terveysalan pysyvän komitean puheenjohtajaksi.  EPSU on Euroopan julkisten alojen ammattiliittojen kattojärjestö, joka edustaa yli 8 miljoonaa työntekijää. 

Kirsi Sillanpää, Tehy. Kuva: Leena Louhivaara

TEHYN ASEMA Euroopan unionin sosiaali- ja terveyspolitiikan toimijana vahvistuu. Euroopan julkisten alojen ammattiliittojen kattojärjestö EPSU on valinnut sosiaali- ja terveysalan pysyvän komitean puheenjohtajaksi Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtaja Kirsi Sillanpään.

”Komitea linjaa eurooppalaista sote-politiikkaa. Se rakentaa EU:n sote-politiikkaa komissioon ja parlamenttiin vaikuttamalla.”

Sillanpään valinta oli yksimielinen ja se tapahtui suomalaisten ja muiden pohjoismaisten ammattiliittojen esityksestä.

SILLANPÄÄ korostaa EPSU:n roolin merkitystä Suomelle ja Tehylle. Hän muistuttaa, että kattojärjestön kautta voidaan vaikuttaa eurooppalaiseen sote-asioita koskevaan päätöksentekoon ja käydä keskustelua EU-päättäjien kanssa. Se on myös väylä ylläpitää sosiaalidialogia eurooppalaisiin työnantajajärjestöihin. Sosiaalidialogi tarkoittaa Eurooppa-tasolla tapahtuvaa työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen neuvottelutoimintaa. Toiminta pohjautuu EU:n perussopimuksiin.

”EPSU:n kautta myös verkostoidutaan muiden eurooppalaisten liittojen kanssa ja voidaan jakaa kokemuksia ja oppia muilta hyviä käytäntöjä.”

EPSU:N ja sosiaali- terveysalan pysyvän komitean asialistalla kärjessä ovat nyt koronasta toipuminen ja eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien kestävyys ja rahoittaminen pandemian jälkeen. Jo pitkään listalla on ollut hoitohenkilöstön riittävyys ja saatavuus, sillä pula koulutetusta hoitohenkilöstöstä on valtava ongelma koko Euroopassa. Työsuojeluun liittyviä kysymyksiä ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, psykososiaalinen stressi ja jaksaminen.

Sosiaalipuolen kysymyksistä esiin nousevat esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja vanhustenhoidon henkilöstömitoitukset ja henkilöstön jaksaminen.

TYÖPAIKKAVÄKIVALTA ja seksuaalinen häirintä ovat olleet viime aikoina vahvasti esillä EU:ssa. Väkivallan torjumiseen liittyen on solmittu eri sektorien rajat ylittävä sopimus. Työn alla on Kansainvälisen työjärjestö ILO:n työpaikkaväkivaltaa koskevan sopimuksen ratifiointi.

”EPSU:n kautta voimme vaikuttaa direktiiveihin. Tällä hetkellä menossa on syöpävaarallisia aineita koskevan direktiivin päivittäminen.”

Tehy on mukana sairaalasektorin sosiaalidialogissa ja kunta-alan sosiaalidialogissa. Lisäksi ollaan perustamassa sosiaalialan sosiaalidialogia.

”Näissä eurooppalaiset työnantaja- ja työntekijäjärjestöt käyvät neuvotteluja Eurooppa-tasolla yli 40 alalla komission tukemina.”

Sillanpää muistaa, että Tehy pystyy vaikuttaa esimerkiksi sairaalasektorin sosiaalidialogiin vain EPSU:n kautta. Siinä toimintaympäristössä Tehy osallistui vuosituhannen alussa neuvotteluihin, jotka johtivat terävien esineiden aiheuttamia tapaturmia koskevan direktiivin syntyyn. Lisäksi Tehy on ollut mukana työssä, jonka myötä on julkaistu eettisen rekrytoinnin ohjeet sairaalasektorilla.

EPSU:N hallituksen uutena varajäsenenä aloittaa Tehyn toinen varapuheenjohtaja Pipsa Allén.

EPSU:n jäseniä ovat eurooppalaiset julkisen sektorin, kuten sote-alan, ammattiliitot. Järjestö edustaa yli 8 miljoonaa julkisen alan työntekijää.

The European Federation of Public Service Unions (EPSU)

Lisätiedot: Kirsi Sillanpää, kirsi.sillanpaa@tehy.fi, p. 040 820 7848

Ajankohtaista

29.9.2023

Ammattiliitto Jyty: Metsäkeskuksen rahoituksesta ja henkilöstöstä ei saa leikata

Lue
29.9.2023

Anoppi ja sinä

Lue
29.9.2023

SuPer nostaa järjestöllistä valmiuttaan

Lue
29.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 3. lokakuuta

Lue
27.9.2023

Haemme joukkoomme juristia

Lue
27.9.2023

Työmarkkinajohtajat tapasivat Orpon

Lue
27.9.2023

Hallituksen työelätoimet voivat lisätä syrjintää

Lue
25.9.2023

Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Lue