Nimitysuutinen: Tehyn johtaja Kirsi Sillanpää EPSU:n sosiaali- ja terveysalan pysyvän komitean puheenjohtajaksi

Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtaja Kirsi Sillanpää on valittu EPSU:n sosiaali- ja terveysalan pysyvän komitean puheenjohtajaksi.  EPSU on Euroopan julkisten alojen ammattiliittojen kattojärjestö, joka edustaa yli 8 miljoonaa työntekijää. 

Kirsi Sillanpää, Tehy. Kuva: Leena Louhivaara

TEHYN ASEMA Euroopan unionin sosiaali- ja terveyspolitiikan toimijana vahvistuu. Euroopan julkisten alojen ammattiliittojen kattojärjestö EPSU on valinnut sosiaali- ja terveysalan pysyvän komitean puheenjohtajaksi Tehyn yhteiskuntasuhteet ja kehittäminen toimialan johtaja Kirsi Sillanpään.

”Komitea linjaa eurooppalaista sote-politiikkaa. Se rakentaa EU:n sote-politiikkaa komissioon ja parlamenttiin vaikuttamalla.”

Sillanpään valinta oli yksimielinen ja se tapahtui suomalaisten ja muiden pohjoismaisten ammattiliittojen esityksestä.

SILLANPÄÄ korostaa EPSU:n roolin merkitystä Suomelle ja Tehylle. Hän muistuttaa, että kattojärjestön kautta voidaan vaikuttaa eurooppalaiseen sote-asioita koskevaan päätöksentekoon ja käydä keskustelua EU-päättäjien kanssa. Se on myös väylä ylläpitää sosiaalidialogia eurooppalaisiin työnantajajärjestöihin. Sosiaalidialogi tarkoittaa Eurooppa-tasolla tapahtuvaa työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen neuvottelutoimintaa. Toiminta pohjautuu EU:n perussopimuksiin.

”EPSU:n kautta myös verkostoidutaan muiden eurooppalaisten liittojen kanssa ja voidaan jakaa kokemuksia ja oppia muilta hyviä käytäntöjä.”

EPSU:N ja sosiaali- terveysalan pysyvän komitean asialistalla kärjessä ovat nyt koronasta toipuminen ja eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien kestävyys ja rahoittaminen pandemian jälkeen. Jo pitkään listalla on ollut hoitohenkilöstön riittävyys ja saatavuus, sillä pula koulutetusta hoitohenkilöstöstä on valtava ongelma koko Euroopassa. Työsuojeluun liittyviä kysymyksiä ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, psykososiaalinen stressi ja jaksaminen.

Sosiaalipuolen kysymyksistä esiin nousevat esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja vanhustenhoidon henkilöstömitoitukset ja henkilöstön jaksaminen.

TYÖPAIKKAVÄKIVALTA ja seksuaalinen häirintä ovat olleet viime aikoina vahvasti esillä EU:ssa. Väkivallan torjumiseen liittyen on solmittu eri sektorien rajat ylittävä sopimus. Työn alla on Kansainvälisen työjärjestö ILO:n työpaikkaväkivaltaa koskevan sopimuksen ratifiointi.

”EPSU:n kautta voimme vaikuttaa direktiiveihin. Tällä hetkellä menossa on syöpävaarallisia aineita koskevan direktiivin päivittäminen.”

Tehy on mukana sairaalasektorin sosiaalidialogissa ja kunta-alan sosiaalidialogissa. Lisäksi ollaan perustamassa sosiaalialan sosiaalidialogia.

”Näissä eurooppalaiset työnantaja- ja työntekijäjärjestöt käyvät neuvotteluja Eurooppa-tasolla yli 40 alalla komission tukemina.”

Sillanpää muistaa, että Tehy pystyy vaikuttaa esimerkiksi sairaalasektorin sosiaalidialogiin vain EPSU:n kautta. Siinä toimintaympäristössä Tehy osallistui vuosituhannen alussa neuvotteluihin, jotka johtivat terävien esineiden aiheuttamia tapaturmia koskevan direktiivin syntyyn. Lisäksi Tehy on ollut mukana työssä, jonka myötä on julkaistu eettisen rekrytoinnin ohjeet sairaalasektorilla.

EPSU:N hallituksen uutena varajäsenenä aloittaa Tehyn toinen varapuheenjohtaja Pipsa Allén.

EPSU:n jäseniä ovat eurooppalaiset julkisen sektorin, kuten sote-alan, ammattiliitot. Järjestö edustaa yli 8 miljoonaa julkisen alan työntekijää.

The European Federation of Public Service Unions (EPSU)

Lisätiedot: Kirsi Sillanpää, kirsi.sillanpaa@tehy.fi, p. 040 820 7848

Ajankohtaista

29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue
23.2.2024

Lausuntovalmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

Lue
22.2.2024

SuPerin Paavola: Hoitoalalla ja varhaiskasvatuksessa on oltava mahdollisuus kilpailla palkoilla työvoiman saatavuudesta

Lue