Jyty: Oulun koulusihteerien työtä ei tule ulkoistaa Monetralle

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn mielestä koulusihteerien työtä Oulussa ei tule ulkoistaa Monetralle, kuten Oulun kaupunginhallitus on esittänyt kaupunginvaltuustolle 28.9. pidettävän kokouksen esityslistassa. Koulusihteerit Oulussa ovat itse moneen otteeseen vastustaneet siirtoa ja pitäneet esitystä järjettömänä. Jyty ihmettelee, miksi oululaisten koulusihteerien ja koulujen opetushenkilöstön mielipidettä ei kuunnella.

Koulusihteeri on käytännössä kiinteä osa koulujen jokapäiväistä ja sisäisesti tehtävää työtä. Käytännössä koulusihteeri toimii rehtorin ja opettajien lähimpänä työkumppanina.

”Ei ole mitään syytä erottaa samanlaista työtä tekeviä ja samoissa työtiloissa toimivia työntekijöitä eri organisaatioihin, kuten koulusihteerien tapauksessa”, Jytyn puheenjohtajan Maija Pihlajamäki korostaa.

Jytyn puheenjohtajan mielestä koulujen työn toimivuuden varmistamiseksi koulusihteerien työtä ei tule ulkoistaa. Suurena uhkana on, että esimerkiksi sellainen koulusihteerien tekemä työ, joka nyt tehdään joustavasti arjessa, muuttuu Monetralla lisätyöksi ja maksulliseksi. Tämä ei voi olla hyvä ratkaisu myöskään Oulun kaupungin kannalta, joka epätoivoisesti etsii säästöjä henkilöstön kukkarosta. Vaarana on myös, että koulusihteereiden työt vain siirtyvät opettajien ja rehtoreiden tehtäväksi.

Koulusihteerit ovat valmiita tehostamaan työtään ja ottamaan käyttöön esimerkiksi ns. Helsinki-mallin mukaan kehitetyn Oulun mallin, jossa keskittäminen on tehty omaan hallintoon ja käytössä on ns. prosessijohtaminen. Koulusihteerien työtä voidaan tällä tavalla kehittää myös sisäisesti.

Kaikki työntekijäjärjestöt vastustavat yhteisessä lausunnossaan koulusihteerien siirtoa Monetralle. Työntekijäjärjestöt näkevät riskinä sen, että Monetra Oulu Oy:lle siirrettävien tehtäväkokonaisuuksien hinta nousee nopeasti alkuperäisestä.

Oululaisten koulujen, opettajien ja rehtorien puolesta asiaan on ottanut kantaa OAJ:n Oulun paikallisyhdistys, joka myös suhtautuu koulusihteerien siirtoesitykseen Monetralle hyvin kriittisesti. OAJ:n paikallisyhdistys pitää kannanotossaan Oulun kaupungin päätöksenteon valmistelua asiassa hyvin arveluttavana.

Jytyllä on merkittävä edustus kasvatuksen ja koulutuksen ammattialalla, jossa yleisin jytyläinen ammattinimike on koulusihteeri. Muita alan ammattinimikkeitä ovat mm. kanslisti, lastenohjaaja, lastenhoitaja, koulunkäynninohjaaja ja -avustaja.

Jyty edustaa noin 50 000 kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa viran- ja toimenhaltijaa. Jäsenistöstä naisia on noin 84 prosenttia. Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja STTK:n jäsenliitto.

Lisätietoja:
Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, puh. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi
Jytyn alueasiamies Jarmo Raappana (Oulun toimipiste), puh. 0500 584 496, jarmo.raappana@jytyliitto.fi

Ajankohtaista

30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue
28.11.2023

Tehyn kysely: Hoitajien työhyvinvointi hieman parantunut, silti yli 90 % nuorista hoitajista harkitsee alanvaihtoa

Lue
27.11.2023

Työelämäheikennykset koskettavat erityisesti nuoria

Lue
25.11.2023

Minä en pienestä hätkähdä, mutta…

Lue