SuPerin Paavola: Terhokodin toiminnan on jatkuttava – laadukasta saattohoitoa ei saa lopettaa

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola pitää Terhokodin toiminnan jatkamista välttämättömänä. Korkealaatuista saattohoitoa tulee jatkaa ja kehittää edelleen. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämisessä on Suomessa päästy hyvälle alulle, mutta tehtävää on yhä paljon.

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon tavoitteena on vaalia potilaan ja läheisten elämänlaatua ja lievittää fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä (eksistentiaalista) kärsimystä. Palliatiivisella hoidolla autetaan potilasta elämään mahdollisimman aktiivista elämää ja sopeutumaan sairauteen, luopumiseen ja lähestyvään kuolemaan sekä autetaan hänen läheisiään surussa. Lähestyvän kuoleman ja palliatiivisen hoidon tarpeen tunnistaminen on edellytys hyvälle elämän loppuvaiheen hoidolle.

-Erityistason yksiköitä tarvitaan, jotta kuolevat voidaan hoitaa hyvin myös sosiaali- ja terveydenhuollon perustason yksiköissä, Paavola kertoo.

– Tämä kuitenkin edellyttää systemaattista palliatiivisen hoidon ja saattohoidon opetuksen ja koulutuksen järjestämistä perustason osaamisen turvaamiseksi. Tällä hetkellä opetus ja koulutus sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille on puutteellisesti järjestetty. Näin ollen edellytyksiä hyvälle saattohoidolle ei ole ollut kaikkialla.

Se, mitä saattohoitokodit ovat tuoneet kuolevien hoitoon, ei saa kadota. Hyvään saattohoitoon kuuluu keskeisenä rauhallisuus ja kodinomaisuus sekä ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltainen kohtaaminen. Hyvässä saattohoidossa on aikaa ja taitoa syventyä kuolevan ihmisen mielenmaiseman ymmärtämiseen. Hyvä saattohoito vaatii saattohoitokulttuurin sisäistämistä sekä erityistä ammatillista osaamista. Tähän tarvitaan aikaa ja pitkäjänteistä koulutustoimintaa. -Tästä kaikesta on Terhokoti hyvänä esimerkkinä, Paavola muistuttaa.

Lasten ja nuorten saattohoito on aina vaativaa erityistason hoitoa. Jokaisella lapsella pitää olla pääsy palliatiiviseen hoitoon riippumatta perheen varallisuudesta. Lapsen kuoltua perheen, vanhempien ja sisarusten tulee saada yksilöllistä tukea ja ohjaamista surutyössä. – Terhokoti on monen kehittämishankkeen ideoijana vaikuttanut sekä hoidon kehittämiseen että koulutukseen, puheenjohtaja Paavola kiittää. – Terhokoti on panostanut erityisesti lapsi- ja perhetyöhön, josta he ovat saaneet hyvää palautetta.

-Lähihoitajat on suuri ammattiryhmä, joka kohtaa kuolevia henkilöitä ja heidän läheisiään eri sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä. Terhokoti on toteuttanut STM:n ohjeiden mukaista saattohoitokoulusta lähihoitajille valtakunnallisesti yhteistyössä SuPerin ja sen ammattiosastojen kanssa. Tämä toiminta on ollut erittäin arvokasta, kun palliatiivisen ja saattohoidon laatua ollaan parantamassa Suomessa, puheenjohtaja Silja Paavola kertoo.

-Koulutustoiminnan jatkuminen mahdollistaa sen, että laadukasta palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa on tulevaisuudessa tarjolla kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon eritasoisissa palveluissa.

SuPeriin kuuluu 90 000 sosiaali- ja terveys- sekä kasvatusalan ammattilaista, jota työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja: SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 527 5085

Ajankohtaista

29.9.2023

Ammattiliitto Jyty: Metsäkeskuksen rahoituksesta ja henkilöstöstä ei saa leikata

Lue
29.9.2023

Anoppi ja sinä

Lue
29.9.2023

SuPer nostaa järjestöllistä valmiuttaan

Lue
29.9.2023

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen mielenilmauksen 3. lokakuuta

Lue
27.9.2023

Haemme joukkoomme juristia

Lue
27.9.2023

Työmarkkinajohtajat tapasivat Orpon

Lue
27.9.2023

Hallituksen työelätoimet voivat lisätä syrjintää

Lue
25.9.2023

Kestävän kehityksen tavoitteet liukumassa tavoittamattomiin

Lue