JHL ja Jyty: Aikooko Oulu ulkoistaa kaikki palvelunsa?

Oulun ulkoistamissuunnitelmat ovat laajentuneet Oulun Digi -liikelaitokseen, joka on ilmoittanut suunnitelmista siirtää ICT-palvelunsa ulkoiselle palveluntuottajalle liikkeenluovutuksella. Jyty ja JHL eivät hyväksy Oulun palvelutuotannon laajoja ulkoistamissuunnitelmia, joiden ainoana tarkoituksena on etsiä säästöjä henkilöstön palkkauksesta ja muista työehdoista. Jyty ja JHL huomauttavat, että henkilöstöllä ei ole myöskään mitään takeita siitä, että työpaikat säilyvät uudella työnantajalla.

Oulun Digi -liikelaitoksen ulkoistaminen koskettaisi toteutuessaan noin 100 työntekijää. Oulu on ilmoittanut aiemmin myös ateria- ja puhtauspalveluiden ulkoistamissuunnitelmista, joka koskisi reilua 300 työntekijää. Näyttää vahvasti siltä, että Oulun kaupungin ulkoistamissuunnitelmat voivat olla vielä ilmoitettua laajemmat.

– Pidämme Oulun kaupungin toimintaa törkeänä työehtosopimusshoppailuna. Oulun ulkoistamisten ainoana tarkoituksena on etsiä säästöjä henkilöstön työehtoja heikentämällä, Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki korostaa.

Ulkoistaminen vaarana on, että Oulun kaupungin mahdollisuus vaikuttaa ICT-palveluihin heikkenee. ICT-palveluiden kohdalla ei ole myöskään mitään takeita siitä, että ulkoistamisella saadaan säästöjä aikaiseksi, vaan kustannukset vain entisestään nousevat. Oman palvelutuotannon etuina on joustavuus esimerkiksi poikkeus- ja kriisitilanteissa. Oma henkilöstö ei laskuta kaikesta palvelusta ja työstä kaavamaisesti tuntihinnoittelun mukaan. Tarkoituksena ei ole myöskään voiton tavoittelu, kuten yritystoiminnassa.

– Olemme erittäin huolestuneita henkilöstön ja Oulun kaupungin välisen yhteistoiminnan toimivuudesta. Miten voidaan aidosti neuvotella, jos ulkoistamispäätökset annetaan valmiiksi tehtyinä ja vaihtoehdoista ei edes keskustella, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine kysyy.

– Oulun kaupunki on kerännyt viime vuosina hyvin kyseenalaista mainetta henkilöstöjohtamisessa. Muistissa ovat hyvin kevään henkilöstön palkanmaksun keskeytykset, yt-neuvottelut ja massiiviset lomautussuunnitelmat. Kaukana tuntuvat olevan ne ajat, jolloin henkilöstöä pidettiin organisaation tärkeimpänä voimavarana, ihmettelevät puheenjohtajat yhdessä.

JHL ja Jyty muodostavat yhdessä Julkisen alan unioni JAU -neuvottelujärjestön, joka neuvottelee työntekijöiden puolesta kunta-alan työehtosopimuksista. JAU edustaa noin kolmasosaa kunta-alan henkilöstöstä.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, p. 040 702 4772, paivi.niemi-laine@jhl.fi
Puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, p. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue