Pro vaatii työnantajia tulemaan vastaan

Pro vaatii työnantajia tulemaan vastaan: ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimusneuvottelut täysin jumissa

Pro vaatii kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomien 24 palkattoman työtunnin poistamista ICT-alan työehtosopimuksesta. Pron ja työnantajajärjestö Paltan yhteisen selvityksen mukaan kiky-tunteja on hyödynnetty alalla vain vähän. Ylimääräistä työaikaa on käytetty yleisesti esimerkiksi hyväntekeväisyystempauksiin tai itsenäiseen osaamisen kehittämiseen.

Palta vaatii, että tähän asti vähäisesti käytettyjen kiky-tuntien poistaminen kompensoitaisiin työnantajille täysin.

— Pro on esittänyt kompromissina työaikapankeista sopimista. Pankkeihin siirretyt tunnit olisivat osaltaan vastanneet kiky-tuntien poistamisen työnantajille luomaan tarpeeseen, Pron puheenjohtaja Jorma Malinen kertoo.

Pankeista sopiminen toteuttaisi uutta työaikalakia, jolla halutaan edistää työaikapankkien käyttöönottoa.

Pro on ollut valmis sopimaan työehtosopimuksen työaikamääräyksiin useita joustoja, jotka ovat osoittautuneet tarpeellisiksi uuden työaikalain voimaantulon myötä. Lisäksi esillä on ollut työajan lisääminen osaamisen kehittämiseen, sillä Pron mielestä toimihenkilöiden ammattitaidon ja työkyvyn ylläpitäminen työelämän murroksessa on keskeinen ja tärkeä teema. Pron neuvottelijat ovat pahoillaan, että asiasta ei ole löytynyt yhteisymmärrystä.

Pro toivoo työnantajilta yhteistä vastuunkantoa

— Pro esitti jo marraskuussa työnantajille tavoitteensa, jotka ovat esimerkiksi palkkaratkaisun osalta hyvin realistisia, työmarkkinoilla syntyneen yleisen linjan mukaisia, Malinen jatkaa.

Neuvotteluiden etenemistä viivästytti tällöin työnantajien tiukka koordinaatio — Paltalla ei ollut mahdollisuutta edes neuvotella kiky-tuntien poistamisesta ennen kuin vientiteollisuudessa oli syntynyt neuvottelutuloksia. Koronaepidemian leviämisen jälkeen neuvottelut olivat tauolla kuukauden ja ovat nyttemmin jatkuneet etäyhteyksin.

Malisen mukaan hyvästä ennakkovalmistautumisesta, lukemattomista neuvottelutapaamisista, molemmin puolin ratkaisuhakuisesta asenteesta ja lukuisista neuvotteluissa tehdyistä esityksistä huolimatta vaikuttaa olevan ylivoimaista saavuttaa työehtosopimusratkaisu, joka on tasapainoinen ja ottaa huomioon ICT-alan tilanteen.

— Koronaepidemian takia elämme poikkeuksellista aikaa. Pron jäsenet ICT-alalla ovat avaintehtävissä yhteiskunnan tietoliikenneyhteyksien ylläpidossa. Tässä tilanteessa Pro toivoo työnantajilta yhteistä vastuunkantoa ja nopeaa edistymistä kohti työehtosopimusratkaisua.

Lisätietoja:
puheenjohtaja Jorma Malinen +358 50 576 0389
ICT- ja viestintäsektorin johtaja Antti Hakala +358 40 533 7413

Pro – yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista

Ammattiliitto Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esimiehet alaan katsomatta.

Olemme suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden vahva, osaava ja vastuullinen vaikuttaja.

Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien toimeentuloa eri elämäntilanteissa, hyvinvointia työssä ja vapaalla sekä kehittymis- ja työllistymismahdollisuuksia.

arjoamme monipuoliset, hyödylliset ja rahanarvoiset jäsenedut ja -palvelut.

Meihin kuuluu 120 000 jäsentä ja neuvottelemme 75 virka- ja työehtosopimusta. Olemme STTK:n jäsen.

Ajankohtaista

27.5.2024

Tehy, SuPer ja Erto: Yksityiselle terveyspalvelualalle uusia lakkovaroituksia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Lue
27.5.2024

Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla

Lue
27.5.2024

Järjestöjohtajat: ”EU-vaaleissa paljon pelissä – ilmastotavoitteista pidettävä kiinni”

Lue
27.5.2024

Keskitettyä, hajautettua, koordinoitua vai koordinoimatonta työmarkkinaa? 

Lue
24.5.2024

Monimuotoisiin perheisiin kohdistuva syrjintä huomioitava lainsäädännössä 

Lue
23.5.2024

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotinen suunnitelma

Lue
22.5.2024

Jytyn liittovaltuusto: Suomen on edistettävä pikaisesti palkka-avoimuusdirektiivin saattamista lainsäädäntöön – ”Palkkatasa-arvossa ei pidä tyytyä minimiin”

Lue
22.5.2024

Raskaus- ja perhevapaa ei oikeuta työnantajaa palkkasyrjintään 

Lue