Luottamus ja vuoropuhelu pätevät ilmastotoimiinkin

Hallituksen toimintasuunnitelman mukaisesti suomalainen yhteiskunta muutetaan hiilineutraaliksi yhden sukupolven aikana vuoteen 2035 mennessä. Tämä on kunnianhimoinen ja kiitettävä tavoite. Keinoina ovat päästöjen vähentäminen ja hiilinielujen kasvattaminen. Näihin löytyykin jo monia tapoja ja teknologioita .

Ilmastoteolla on kiire

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi uuden päästöennusteensa pohjalta, että tavoite ei toteudu, ellei toimia vahvisteta. Etlan mukaan avainasemassa päästöjen vähentämisessä on teknologinen kehitys ja fossiilisista polttoaineista luopuminen. Työelämässä ilmastonmuutoksen torjunta näkyy konkreettisesti esimerkiksi uusina tuotantotapoina, energiaratkaisuina tai kierrätettävinä materiaaleina. Uusia toimintatapoja siis tarvitaan erityisesti työpaikoilla.

Luottamus ja vuoropuhelu kadoksissa

Kaikkia tehokkaita ilmastotoimia ei todennäköisesti koeta reiluina. Valitettavasti työntekijöiden työllisyysnäkymät hiilineutraalissa työelämässä ja siihen tarvittava osaaminen on hallituksen ilmastopolitiikassa tähän mennessä sivuutettu. Palkansaajat ovat valmiita isoihinkin toimenpiteisiin, jos ne toteutetaan oikeudenmukaisen siirtymän periaattein.

Tähän asiaan tarttui myös Suomen ilmastopaneeli  jonka mukaan hiilineutraalin yhteiskunnan tavoittelu voi johtaa suuria hiilipäästöjä aiheuttavien yksiköiden alasajoon, jolloin valtion tulisi kompensoida alueellisten ja sektorikohtaisten työpaikkojen menetyksien haittoja työntekijöille koulutuksella ja osallistamalla heitä muutosten suunnitteluun. Elinkeinopolitiikalla voidaan tukea alueiden kehitystä ja uusien vähähiilisten työprosessien ja työpaikkojen syntyä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt teollisuuden toimialaa kokevan vuoropuhelun vähähiilisyyden tiekartoista . Rakentava vuoropuhelu eri toimijoiden välillä olisikin ensiarvoisen tärkeää, sillä meidän kaikkien etu on, että alan toimenpiteet koetaan oikeutetuiksi. Valitettavasti tämä niin sanottu vuoropuhelu on ollut lähinnä kosmeettista, työntekijöitä ei ole otettu mukaan tiekarttojen käytännön suunnitteluun ja keskusteluun.

Työntekijät tarvitsevat takeet reilusta tulevaisuudesta

Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia aloja ja niiden työntekijöitä. Useimmissa ilmastonmuutokseen liittyvissä, eri toimialoja koskevissa tulevaisuus- ja lakihankkeissa, sekä muutosturvan suunnittelussa tarvitaan hyvää kolmikantaista vuoropuhelua, jotta ilmastotoimet voidaan toteuttaa sujuvammin. STTK on valmis osallistumaan työhön aktiivisesti.

Ilmastonmuutoksen negatiiviset seuraukset ovat kalliita niin rahallisesti, kuin yhteiskuntarauhan vuoksi. Ehkäisy- ja sopeutumistoimenpiteiden hinta nousee koko ajan, erityisesti jos niitä lykätään pitkälle. Siksi hallituksen kannattaa jo taloudellisistakin syistä tukea luottamuksen rakentamista ja aitoa vuoropuhelua ilmastotoimista.

STTK:n ilmastolinjaus ja sen työelämää koskevat esitykset sisältävät useita ehdotuksia hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Linjauksen lähtökohtana on työelämän reilu siirtymä kestävään työhön. Näihin esityksiin hallituksen olisi hyvä tutustua ensi viikon alun ilmastotoimia käsittelevässä kokouksessaan.

Leila Kurki, asiantuntija – työelämä ja innovaatiot

***

Ilmastonmuutoksen velkakello tikittää

Ajankohtaista

1.3.2024

EK, KT, SAK, Akava ja STTK: Työttömyys­va­kuu­tus­maksun alennusvaraa ei valtionta­louden tilkkeeksi

Lue
1.3.2024

Minun viikkoni: Monipuolisia viestinnän ja tietohallinnon tehtäviä

Lue
29.2.2024

STTK: Työtaisteluoikeutta rajoitetaan ilman hyväksyttäviä syitä ja poikkeuksellisen vajavaisella lainvalmistelulla

Lue
29.2.2024

Vuokratyövoiman kustannukset kuriin

Lue
28.2.2024

STTK laski Fat Cat Day:n: Johdon ansiot kasvavat Suomessa nopeasti suhteessa talouskasvuun

Lue
27.2.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömyyskassojen tehtävien laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lue
26.2.2024

Hallitus lakkauttaa aikuiskoulutustuen – mitä ihmettä?

Lue
23.2.2024

Lausunto työryhmän mietinnöstä – julkisuuslain ajantasaistamisesta

Lue