SuPer: Yksityinen hoiva-ala tarvitsee palkankorotukset

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa yksityisen hoiva-alan haastavasta tilanteesta. Palkat ovat jopa kunta-alaa heikommat. Päätavoitteina kevään neuvotteluissa ovat palkankorotukset, tasa-arvo-ohjelma ja kiky-tuntien poisto. Yksityisen sosiaalipalvelualan neuvottelut käynnistyvät tänään 29. tammikuuta. Esimerkiksi vanhustenhoidon ja varhaiskasvatuksen yritykset kuuluvat tämän sopimusalan piiriin.

Hoitajamitoitus ei ole kohdallaan

Alkuvuoden 2019 hoivakriisi ei korjannut pysyvästi hoivayritysten toimintaa. SuPer kysyi syksyllä jäsenistöltään, mitä muutoksia hoivakriisi on tuonut yritysten työpaikoille. Kysely toteutettiin Attendon, Mehiläisen, Pihlajalinnan ja Esperin yksiköissä. Kysely vahvistaa, että hoivakriisi ei ole tuonut yritysten toimintaan muutoksia siinä määrin kuin luvattiin. Yli 70 prosenttia oli sitä mieltä, että hoidon laatu ei ole parantunut hoivakriisin jälkeen. Hoitajamitoitus ei ole kohdallaan eikä henkilökuntaa ole lisätty asiakkaiden tarpeiden mukaan esimerkiksi saattohoitotilanteissa.

– Tällä neuvottelukierroksella on kurottava umpeen perusteeton palkkaero kunta-alan ja yksityisen sektorin välillä, puheenjohtaja Paavola sanoo. Pahimmissa tapauksissa palkkaero yksityisen ja kunta-alan välillä on jopa useita satoja euroja kunta-alan hyväksi. Tähän on saatava muutos tällä neuvottelukierroksella.

Hoivayrityksiin palkataan henkilökuntaa, mutta heitä ei välttämättä palkata vakituiseen työsuhteeseen.

Hoivayrityksiin palkataan henkilökuntaa, mutta heitä ei välttämättä palkata vakituiseen työsuhteeseen. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla solmitaan paljon ns. runkosopimuksia, joissa työnantajat usein katsovat, että jokainen erillinen työvuoro on aina työntekijälle uusi työsuhde. Tämä aiheuttaa suurta epävarmuutta toimeentulosta ja näin vaikeuksia tulevaisuuden suunnittelulle. Myös työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on epävarmassa tilanteessa hankalaa.
– Yksityisellä sosiaalipalvelualalle on vihdoin saatava houkuttelevat työehdot ja hyvinvoiva henkilöstö, toteaa SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola toivoo, että hoivakriisi on opettanut jotakin ja alan epäkohtia ryhdytään reippaasti korjaamaan. – Työntekijät ovat näiden yritysten voimavara ja tärkein pääoma, eivät kustannuserä. Voitontavoittelu ei saa tapahtua työntekijöiden toimeentulon eikä hyvinvoinnin kustannuksella eikä myöskään asiakkaiden hoidosta säästäen. Vaarana on, että hoitajat valitsevat kokonaan toisen alan palvelusektorilta. Hoitajan koulutusta arvostetaan muilla sektoreilla, Silja Paavola kertoo.

SuPer neuvottelee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta Erton ja Tehyn kanssa Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN:n nimissä. Hyvinvointiala HALI edustaa työnantajaa. SuPerin jäsenet edustavat enemmistöä yksityisen sosiaalipalvelualan tes:ssä.
SuPerissa on lähes 90 000 jäsentä, jotka työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusalalla julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Lisätietoja:
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, 050 5275 085
SuPerin sopimusneuvottelija Jukka Parkkola, 050 5698710

***

SuPerin Paavola: Hoitajamitoitus on kohtalonkysymys vanhustenhoidolle

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue