STTK:n edustajiston puheenjohtaja Kirsi Lehtimäen puhe edustajistolle

Yhteistoimintalain uudistus

Puhe, STTK:n edustajisto 12.12.2019

Poliittinen syksy on ollut myrskyisä ja hämmentävä. Juuri nyt olemme kansainvälisen mielenkiinnonkohteena kohteena tasa-arvon mallimaana. Saimme pääministeriksi 34-vuotiaan naisen, joka on maailman nuorin pääministeri. Toivon uudelle hallitukselle menestystä ja onnistumista yhteistyössä.

Työllisyyden ja työelämän asiat tulevat olemaan keskeisessä roolissa. STTK:sta löytyy vahvaa työelämän asiantuntijuutta. On tärkeää olla mukana uudistamassa työelämää ja sen lainsäädäntöä sekä edesauttamassa työllisyysasteen nostamista.

Odotan, että sukupolvien välinen solidaarisuus ja palkkatasa-arvo, nousevat vahvasti keskusteluihin nuorten naisten johtamissa puolueissa. Nuoret ikäluokat ovat vieraantuneet poliittisesta päätöksenteosta. Liian usein kohtaan nuoria, joilla on varma käsitys, että eläkejärjestelmä romuttuu, ennen kuin se on heille ajankohtainen. Hyvinvointivaltion rapautumiseen on myös alistuttu. Siksi on tärkeää, että politiikkaa saa lisää kolmekymmentävuotiaita kasvoja valtakunnan ja paikallisen tason vaikuttajiksi sekä myös ammattiliittojen toimintaan.

Vaikka olemme tasa-arvon mallimaa monilla mittareilla mitattuna, riittää työtä edelleen etenkin työelämässä. Syntyvyyden romahdettua, on tehtävä kaikki mahdollinen, joka edistää tasa-arvoista vanhemmuutta sekä sujuvaa työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Työajan lyhentäminen ja osa-aikatyön mahdollisuuksien lisääminen ovat myös keinoja työllisyysasteen nostamiseksi.

Historiaamme vaiheissa naisen poliittinen asema vahvistui ennen kuin heistä työelämän näkökulmasta tuli täysivaltaisia kansalaisia. Suomessa 1906 yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden sekä yksikamarisen eduskunnan toteuttanut valtiopäiväjärjestys oli aikakautensa radikaalein maailmassa. Naiset pääsivät osallistumaan valtiollisiin vaaleihin.

Työelämässä nainen ei edelleenkään ollut täysivaltainen vaan oli aviomiehensä holhouksen alainen. Vasta 1930 uuden avioliittolain myötä vaimo vapautui miehensä holhouksesta ja hänellä oli oikeus omaan omaisuuteen.  1919 naimisissa olevat naiset olivat saaneet oikeuden ansiotyöhön ilman aviomiehen suostumusta. Tasa-arvon historia on lyhyt.

Työelämä muuttuu ja tasa-arvon edistäminen kohtaa uusia haasteita

Työelämä muuttuu ja tasa-arvon edistäminen kohtaa uusia haasteita. Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutettujen työn arkea ovat osatyökykyisten työntekijöiden ongelmien ratkominen. Työnantajat eivät ole riittävän sitoutuneita etsimään sopivia työtehtäviä. Myös työyhteisöistä puuttuu avoimuutta ja sopeutumiskykyä. Tarvitsemme kaikki asennemuutosta.

Myös vammaisten ihmisten asema työelämässä on heikko. Ammattiyhdistysliikkeeltä toivon myötämielisyyttä vammaisten aseman esiin nostamiseksi. Olemme olleet näkyvästi mukana Pride-kulkueissa puolustamassa vähemmistöjä. Voisimmeko nostaa esiin myös vammaiset ihmiset työelämässä?

Tiedän, että tasa-arvo ja solidaarisuus ovat edelleen arvoja, joita ammattiyhdistysliike on yhtenäisesti valmis puolustamaan. Vain yhteisten tavoitteiden ja vahvan yhteenkuuluvuuden tunteen voimalla selviämme tulevista haasteista.

STTK:n edustajiston puheenjohtaja Kirsi Lehtimäki

***

Puheenjohtaja Antti Palolan puhe edustajistossa 12.12.2019

Ajankohtaista

1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue
29.11.2023

Ammattiliitto Jyty on tyytyväinen palkkaharmonisoinnin sovintoon Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä

Lue
29.11.2023

Komissiolta tuki työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulle

Lue
29.11.2023

SuPer: Palkkojen yhdenmukaistamisesta sovinto Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä – lähihoitajien tehtäväkohtaiset palkat korotetaan vaativuustasojen korkeimpiin tehtäväkohtaisiin palkkoihin

Lue
28.11.2023

Ammattiliitto Pron ja Naisten Linjan ohje tarjoaa apua väkivallan kokijoiden auttamiseksi työpaikoilla

Lue