Palomiesliitto SPALin tavoitteet hallitusohjelmaan: Auttamisen ammattilaisille työturvallisuutta ja uudistuksille rahoitusta

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL

Seuraavassa hallitusohjelmassa on turvattava riittävä rahoitus uudistusten jatkamiseen, Palomiesliitto painottaa. Pitkäjänteinen rahoituksen ja henkilöstön muutosturvan välttämättömyys korostuvat muutoksissa, kuten sote-, maakunta-, pelastustoimen- ja tietojärjestelmien uudistuksessa.

Sisäisen turvallisuuden viranomaiset tarvitsevat riittävät resurssit, jotta ne voivat jatkossakin tuottaa laadukasta ja nopeaa palvelua kansalaisille.

Rahoituksella varmistetaan se, että kansalaiset saavat hädän hetkellä nopeasti apua, kun hätäkeskuksissa, paloautoissa ja ambulansseissa on riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä sekä kalusto, välineet ja työtilat ovat kunnossa ja yksiköitä on tarpeeksi. Riittävästä henkilöstömäärästä huolehtiminen on tärkeää myös työturvallisuuden ja työn kuormituksen kannalta.

Auttamisen ammattilaisten työturvallisuutta tulee edelleen parantaa

Seuraavalla hallituskaudella työtä auttamisen ammattilaisten työturvallisuuden parantamiseksi tulee edelleen jatkaa. Ensihoito- ja ensivastetehtäviä tekeviin kohdistuvat väkivallanteot tulee huomioida rikoslaissa.

Uhkatilanteiden käsittelyyn on saatava yhtenäiset valtakunnalliset toimintamallit ja henkilöstön uhkatilannekoulutusta ja kansalaisiin kohdistuvaa viestintää tulee jatkaa: auttamistyöstä on päästävä ehjänä kotiin!

Palomiesliitto haastaa myös pelastuslaitokset, ensihoidon ja hätäkeskukset systemaattiseen työturvallisuusajatteluun. Tehokkuutta toimintaan saadaan työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden järjestelmäperusteisella johtamisella.

Lisäksi pelastustoimen koulutusuudistus on käynnistettävä seuraavalla hallituskaudella. Palomiesliitto esittää, että koulutusuudistus kirjattaisiin hallitusohjelmaan ja sen valmisteluun sekä toteutukseen osoitetaan rahoitus.

Kokonaisvaltainen uudistus on pelastustoimelle elinehto, jotta se voi vastata yhteiskunnan muutokseen. Tutkintojen ja täydennyskoulutuksen kehittäminen mahdollistaa uudenlaisen ammatillisen osaamisen sekä monipuolisemmat työurat.

Liitto kannattaa tutkintoihin moduulimallia, joka mahdollistaisi erikoistumisen jo tutkintovaiheessa. Pelastajakoulutus tulisi toteuttaa AMK-tutkintona.

Lisätietoja:
Järjestön johtaja Kim Nikula, puh. 040 716 1805, etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi

***

Järjestöt: Ensihoidon työturvallisuutta parannettava kansallisella hankkeella

Ajankohtaista

23.9.2022

Tehy ja SuPer vahvistavat: Oulun kaupungin kotihoidon lakko alkaa 27.9.

Lue
23.9.2022

Suomalaiset tilastoissa

Lue
21.9.2022

SuPerin Paavola: Valtion on tuettava myös lähihoitajien osaamisen varmistamista ja korvattava työelämässä oppimisen kustannukset työpaikoille

Lue
20.9.2022

SuPerin Paavola: Pakkolaki ei poista hoitajapulaa mutta teki päättäjille selväksi miten tärkeää työtä hoitajat tekevät

Lue
20.9.2022

SuPer ja Tehy eivät aloita käräjäoikeuden kieltämää lakkoa Helsingin kotihoidossa

Lue
20.9.2022

Tehy: Hoitajat eivät unohda, pakkotyölaki jättää syvät haavat 

Lue
19.9.2022

SuPer edistää kotihoitoon kohdistuvaa joukkoirtisanoutumista

Lue
19.9.2022

Suomen digitaalinen kompassi, 2. luonnos

Lue