Palomiesliitto SPALin tavoitteet hallitusohjelmaan: Auttamisen ammattilaisille työturvallisuutta ja uudistuksille rahoitusta

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL

Seuraavassa hallitusohjelmassa on turvattava riittävä rahoitus uudistusten jatkamiseen, Palomiesliitto painottaa. Pitkäjänteinen rahoituksen ja henkilöstön muutosturvan välttämättömyys korostuvat muutoksissa, kuten sote-, maakunta-, pelastustoimen- ja tietojärjestelmien uudistuksessa.

Sisäisen turvallisuuden viranomaiset tarvitsevat riittävät resurssit, jotta ne voivat jatkossakin tuottaa laadukasta ja nopeaa palvelua kansalaisille.

Rahoituksella varmistetaan se, että kansalaiset saavat hädän hetkellä nopeasti apua, kun hätäkeskuksissa, paloautoissa ja ambulansseissa on riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä sekä kalusto, välineet ja työtilat ovat kunnossa ja yksiköitä on tarpeeksi. Riittävästä henkilöstömäärästä huolehtiminen on tärkeää myös työturvallisuuden ja työn kuormituksen kannalta.

Auttamisen ammattilaisten työturvallisuutta tulee edelleen parantaa

Seuraavalla hallituskaudella työtä auttamisen ammattilaisten työturvallisuuden parantamiseksi tulee edelleen jatkaa. Ensihoito- ja ensivastetehtäviä tekeviin kohdistuvat väkivallanteot tulee huomioida rikoslaissa.

Uhkatilanteiden käsittelyyn on saatava yhtenäiset valtakunnalliset toimintamallit ja henkilöstön uhkatilannekoulutusta ja kansalaisiin kohdistuvaa viestintää tulee jatkaa: auttamistyöstä on päästävä ehjänä kotiin!

Palomiesliitto haastaa myös pelastuslaitokset, ensihoidon ja hätäkeskukset systemaattiseen työturvallisuusajatteluun. Tehokkuutta toimintaan saadaan työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden järjestelmäperusteisella johtamisella.

Lisäksi pelastustoimen koulutusuudistus on käynnistettävä seuraavalla hallituskaudella. Palomiesliitto esittää, että koulutusuudistus kirjattaisiin hallitusohjelmaan ja sen valmisteluun sekä toteutukseen osoitetaan rahoitus.

Kokonaisvaltainen uudistus on pelastustoimelle elinehto, jotta se voi vastata yhteiskunnan muutokseen. Tutkintojen ja täydennyskoulutuksen kehittäminen mahdollistaa uudenlaisen ammatillisen osaamisen sekä monipuolisemmat työurat.

Liitto kannattaa tutkintoihin moduulimallia, joka mahdollistaisi erikoistumisen jo tutkintovaiheessa. Pelastajakoulutus tulisi toteuttaa AMK-tutkintona.

Lisätietoja:
Järjestön johtaja Kim Nikula, puh. 040 716 1805, etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi

***

Järjestöt: Ensihoidon työturvallisuutta parannettava kansallisella hankkeella

Ajankohtaista

4.12.2023

Vammaiset ihmiset kohtaavat edelleen paljon syrjintää

Lue
4.12.2023

Tehy: Hallituksen esitysluonnos työrauhalainsäädännön muutoksista viittaa kintaalla perusoikeuksille

Lue
2.12.2023

STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi Valtteri Mäyrälä 

Lue
2.12.2023

Tamperelainen Ida Korsimo on STTK:n Tulevaisuuden tekijä 2023 

Lue
1.12.2023

Kirkon alan palkkoja nostetaan – neuvottelutulos on hyväksytty

Lue
1.12.2023

STTK: Työntekijöiden rooli ja osaamistarpeet tunnistettava osana ilmastotoimia

Lue
1.12.2023

Kaisa Rihu Toimihenkilöarkiston johtajaksi

Lue
30.11.2023

Lähde mukaan rakentamaan tervettä ja liikkuvaa Suomea

Lue