Palomiesliitto SPALin tavoitteet hallitusohjelmaan: Auttamisen ammattilaisille työturvallisuutta ja uudistuksille rahoitusta

Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL

Seuraavassa hallitusohjelmassa on turvattava riittävä rahoitus uudistusten jatkamiseen, Palomiesliitto painottaa. Pitkäjänteinen rahoituksen ja henkilöstön muutosturvan välttämättömyys korostuvat muutoksissa, kuten sote-, maakunta-, pelastustoimen- ja tietojärjestelmien uudistuksessa.

Sisäisen turvallisuuden viranomaiset tarvitsevat riittävät resurssit, jotta ne voivat jatkossakin tuottaa laadukasta ja nopeaa palvelua kansalaisille.

Rahoituksella varmistetaan se, että kansalaiset saavat hädän hetkellä nopeasti apua, kun hätäkeskuksissa, paloautoissa ja ambulansseissa on riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä sekä kalusto, välineet ja työtilat ovat kunnossa ja yksiköitä on tarpeeksi. Riittävästä henkilöstömäärästä huolehtiminen on tärkeää myös työturvallisuuden ja työn kuormituksen kannalta.

Auttamisen ammattilaisten työturvallisuutta tulee edelleen parantaa

Seuraavalla hallituskaudella työtä auttamisen ammattilaisten työturvallisuuden parantamiseksi tulee edelleen jatkaa. Ensihoito- ja ensivastetehtäviä tekeviin kohdistuvat väkivallanteot tulee huomioida rikoslaissa.

Uhkatilanteiden käsittelyyn on saatava yhtenäiset valtakunnalliset toimintamallit ja henkilöstön uhkatilannekoulutusta ja kansalaisiin kohdistuvaa viestintää tulee jatkaa: auttamistyöstä on päästävä ehjänä kotiin!

Palomiesliitto haastaa myös pelastuslaitokset, ensihoidon ja hätäkeskukset systemaattiseen työturvallisuusajatteluun. Tehokkuutta toimintaan saadaan työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden järjestelmäperusteisella johtamisella.

Lisäksi pelastustoimen koulutusuudistus on käynnistettävä seuraavalla hallituskaudella. Palomiesliitto esittää, että koulutusuudistus kirjattaisiin hallitusohjelmaan ja sen valmisteluun sekä toteutukseen osoitetaan rahoitus.

Kokonaisvaltainen uudistus on pelastustoimelle elinehto, jotta se voi vastata yhteiskunnan muutokseen. Tutkintojen ja täydennyskoulutuksen kehittäminen mahdollistaa uudenlaisen ammatillisen osaamisen sekä monipuolisemmat työurat.

Liitto kannattaa tutkintoihin moduulimallia, joka mahdollistaisi erikoistumisen jo tutkintovaiheessa. Pelastajakoulutus tulisi toteuttaa AMK-tutkintona.

Lisätietoja:
Järjestön johtaja Kim Nikula, puh. 040 716 1805, etunimi.sukunimi@palomiesliitto.fi

***

Järjestöt: Ensihoidon työturvallisuutta parannettava kansallisella hankkeella

Ajankohtaista

8.2.2023

Jytyn eduskuntavaalitavoitteet julki – Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitus ja henkilöstöresurssit turvattava

Lue
8.2.2023

Minun viikkoni: sosiaali- ja terveyspolitiikan asiantuntijan viikkoon mahtuu monenlaista

Lue
8.2.2023

Ammattiliitto Pro: toimihenkilöiden ansiokehityksen huomiotta jättäminen heikentää Suomen houkuttelevuutta

Lue
7.2.2023

Kestävä energia – STTK:n tavoitteita energiapolitiikan kehittämiseksi

Lue
6.2.2023

Haemme työsuhdeneuvojaa Kesäduunari-infoon

Lue
6.2.2023

Juri Aaltonen valittiin jatkamaan ERTOn puheenjohtajana

Lue
6.2.2023

Yksin- ja kevytyrittäjien tärkeimmät palvelut saman katon alle – ProSoolo ja UKKO.fi yhteistyöhön

Lue
2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue