Tehy selvitti: Kansalaiset eivät halua tinkiä sote-palveluiden laadusta

Sote-uudistus ja henkilöstön asema

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy teetti tammikuussa kansalaisille kyselyn sosiaali- ja terveysalaan liittyvistä mielipiteistä. Kansalaisilta kysyttiin käsityksiä mm. sote-palveluiden laadusta, henkilöstön määrästä ja koulutustasosta, johtamisesta ja palkkauksesta. Kyselyn toteutti TNS Kantar tammikuussa.

Kyselyn mukaan suomalaiset pitävät sote-palveluiden laatua tärkeänä tulevaisuudessa. Vastanneista 96 % piti tärkeänä, että sosiaali- ja terveysalan henkilöstöresurssit pidetään riittävinä.  Peräti 94 % vastaajista on sitä mieltä, että terveyspalveluiden laadusta ei saa tinkiä sote-uudistuksessa.  Kaksi kolmesta (65 %) myös priorisoisi sosiaali- ja terveyspalveluita, kun mietitään verovarojen käyttöä.

Alkuvuoden järkyttävä uutisaihe eli vanhustenhoidon kriisi on nostanut keskusteluun valtavia puutteita hoidon ja hoivan laadussa. Taustalla ovat olleet erityisesti isojen hoivayritysten kyseenalaiset keinot tehostaa toimintaa ja parantaa tulosta.

Laadukasta hoitoa on mahdoton toteuttaa ilman riittävää henkilöstöä ja osaamista

–  Laadukasta hoitoa on mahdoton toteuttaa ilman riittävää henkilöstöä ja osaamista. Myös johtamisen ja alan vetovoiman on oltava kunnossa. Tehyn teettämän kyselyn perusteella kansalaiset ymmärtävät tämän hyvin eivätkä halua tinkiä sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämä on tärkeimpiä asioita myös kevään eduskuntavaaleissa, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Oleellinen palveluiden laadun osatekijä on alan henkilöstön riittävä koulutustaso. Kyselyyn vastanneista 71 % on sitä mieltä, että hoitoalan ammattien koulutustasoa pitää entisestään nostaa. Vastaajista 85 % on sitä mieltä, että alan koulutusta tulee entisestään kehittää ja laajentaa.

– Tämä on selkeä viesti äänestäjiltä päättäjille, jotka valitettavasti ovat viime vuosina halunneet nimenomaan madaltaa sosiaali- ja terveysalan koulutustasoa ja ratkaista uhkaavaa työvoimapulaa kirjavilla pikakoulutuksilla, Rytkönen sanoo.

Kyselyssä selvitettiin myös sosiaali- ja terveysalan johtamiseen liittyviä mielipiteitä. Vastanneista 82 % oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että sosiaali- ja terveysalan johtajiksi pitäisi saada nykyistä enemmän hoitajataustan omaavia henkilöitä.

– Hyvällä johtamisella tai sen puutteella on suora yhteys mm. potilasturvallisuuteen, henkilöstön hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen, alalla pysymiseen, työhön sitoutumisen sekä toiminnan kustannustehokkuuteen, Rytkönen sanoo.

Kyselyn perusteella kansalaisilla on selkeät mielipiteet myös naisvaltaisen sosiaali- ja terveysalan palkkauksesta. Kaikkiaan 74 % vastaajista on samaa mieltä väittämästä: ”on väärin, että sairaanhoitaja (AMK) saa merkittävästi pienempää palkkaa kuin samantasoisen koulutuksen saanut insinööri (AMK)”.

Lisäksi 63 % on samaa mieltä siitä, että naisvaltaisten korkeasti koulutettujen alojen vastaavia miesvaltaisia aloja huonompi palkkaus on suomalaisen työelämän tasa-arvoa eniten heikentävä asia.

– Kansalaiset näköjään ymmärtävät myös palkkaongelman. Mikäli palkkatasoa ei saada nostettua, pako sote-alan töistä lisääntyy ja pula koulutetusta sote-alan henkilöstöstä vain pahenee. Naisvaltaisen sote-alan heikko palkkataso on myös pahin yksittäinen työelämän tasa-arvon ongelma, Rytkönen sanoo.

Kyselyn toteutti Kantar TNS 4.1. – 9.1.2019 välisenä aikana, jolloin kyselyyn vastasi 1034 henkilöä. Kyselyyn vastanneet edustavat maamme 18-74-vuotiasta väestöä. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin +3,1 prosenttiyksikköä.

Lisätietoja

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, gsm 040 821 0028
Tehyn viestintäjohtaja Katri Lindqvist, gsm 040 588 3431

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy kampanjoi eduskuntavaaleissa avainsanoilla, jotka käsittelevät Tehyn tavoitteita seuraavalle hallituskaudelle. Tavoitteet on kiteytetty viiteen päättäjille suunnattuun avainsanaan, jotka ovat resurssit, laatu, osaaminen, johtaminen ja tasa-arvo. Avainsanoista lisää www.tehy.fi/avainsanat

Ajankohtaista

19.4.2024

Meto: Puunkuljetukset ovat vaarassa

Lue
18.4.2024

STTK-Opiskelijat: Kehysriihen päätökset uuvuttavat opiskelijat ja viivästyttävät valmistumista

Lue
18.4.2024

Hallitus säästää ja parantaa silmäterveyden palveluja järkevästi

Lue
17.4.2024

SuPerin Paavola kehysriihestä: Hallitus heikentää ratkaisuillaan sote-alalle työllistymistä

Lue
17.4.2024

Pätkätöiden kierre vaikeuttaa nuorten ammatti-identiteetin muodostumista

Lue
16.4.2024

Ammattiliitto Jyty kehysriihestä: Hallitus heikentää työntekijöiden mahdollisuutta kehittää omaa osaamistaan

Lue
16.4.2024

Tehy kritisoi voimakkaasti hallituksen leikkauksia synnytyksistä, hoitotakuusta ja ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoivasta

Lue
16.4.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: SuPerin Paavola: Hallitus hylkäsi vanhukset ja hoitajat

Lue