Tasa-arvoasiat vahvasti esillä palkansaajaliikkeen maailmanjärjestö ITUC:n kongressissa

Kirjoittaja:

Maria Häggman

kansainvälisten asioiden päällikkö

Profiili

STTK on tasa-arvon edelläkävijä myös maailman palkansaajaliikkeessä! Maailmanjärjestö ITUC:n kongressissa saimme kunniamaininnan, koska olemme harvoja järjestöjä, jotka ovat hallinnossaan onnistuneet saavuttamaan sukupuolten välisen tasa-arvon!

Tasa-arvoinen hallinto varmistaa demokratian toteutumisen ja lisää edustavuuden kautta järjestön neuvotteluvaltaa. STTK:n tärkeimpiä tavoitteita on kauan ollut tasa-arvon edistäminen työelämässä, joten on myös tärkeää, että näytämme itse hyvää esimerkkiä.

Tasa-arvo ja naisten oikeudet ovat ITUC:n kongressissa olleet esillä myös poliittisessa keskustelussa. Perusoikeuksia työelämässä kyseenalaistetaan monessa maassa ja esimerkkejä maailmanlaajuisista ongelmista tasa-arvon toteutumisessa nostettiin kaikista maanosista.

Meidän on jatkettava keskustelua palkkatasa-arvosta, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta ja asiallisesta käyttäytymisestä työelämässä.

Suomi on tasa-arvon edelläkävijämaa kansainvälisessä vertailussa. Kuitenkin myös meillä on edelleen työtä tehtävänä kansallisesti ja meidän on jatkettava keskustelua palkkatasa-arvosta, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta ja asiallisesta käyttäytymisestä työelämässä. Globaalissa keskustelussa tärkeä aihe, joka koskee myös meitä, on naisiin kohdistuva väkivalta työelämässä. Liian monessa maassa naisia uhataan, syrjitään ja rangaistaan sukupuolensa perusteella. Äitiydestä rangaistaan ja monen naisen on valittava perheen ja työn välillä.

Viime vuonna Maailman työntekijäjärjestössä ILO:ssa aloitettiin keskustelut uudesta ILO-sopimuksesta naisiin ja miehiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi työelämässä. Aloite käsiteltiin ensimmäisen kerran kesäkuussa ILO:n työkonferenssissa ja tarkoitus on hyväksyä uusi sopimus ja/tai suositus ensi vuonna ILO:n 100-vuotisjuhlan yhteydessä. ITUC:n kongressi pitää ehdottoman tärkeänä että sopimus saadaan aikaiseksi työelämän tasa-arvoon edistämiseksi.

Miten tasa-arvoinen hallinto sitten vaikuttaa työelämän tasa-arvon toteutumisen?

Tasa-arvoisen edustuksen saavuttaminen ei ole tilaston tai prosentin tavoittelua. Tärkeätä siinä on tuoda esiin kaikkien äänet päätöksenteossa ja varmistaa, että mielipiteiden monimuotoisuus heijastuu siinä.

ITUC:n kongressissa tasa-arvo otetaan vakavasti ja osallistujien tasapainossa vaaditaan vähintään 40-60 jakautumaa. Myös nuorten osallistumista seurataan tarkasti, jotta kaikkien äänet tulisivat kuuluviin. Kööpenhaminan kongressissa naisedustajia on 45,8 prosenttia, alle 35 vuotiaita valitettavasti vaan 9.5 prosenttia. Kongressissa päätettiin edistää tasa-arvoa edelleen tiukentamalla sääntöjä tasa-arvoista edustusta järjestön hallituksessa Governing Bodyssa, jotta siinäkin olisi vastaisuudessa 40-60 tasapaino.

Maria Häggman, kansainvälisten asioiden päällikkö, STTK

Ajankohtaista

29.5.2023

Jessikka Aro Tehyn viestintäjohtajaksi 1.4.2024 alkaen

Lue
29.5.2023

Puheenjohtajan puhe STTK:n edustajiston kokouksessa

Lue
29.5.2023

STTK:n puheenjohtaja kevätedustajistossa: Päättyvä työmarkkinakierros tuo vain välitöntä helpotusta ostovoimahuoliin

Lue
29.5.2023

Edustajiston puheenjohtajan puhe STTK:n edustajistossa

Lue
26.5.2023

Vapaan sivistystyön leikkaukset pahentaisivat osaajapulaa

Lue
26.5.2023

SuPer: Henkilöstömitoitus on yksi ratkaisu hoitajapulaan

Lue
26.5.2023

SuPer: Työnantajan toimet siirtävät lakon vaikutukset muihin kuin lakossa oleviin yksiköihin

Lue
26.5.2023

ETUC teki henkilövalintoja

Lue