Islannista tullut palkkatasa-arvon edelläkävijämaa

Kirjoittaja:

Antti Palola

puheenjohtaja

Profiili
Palkkatasa-arvo, Tasa-arvovaltuuutettu Jukka Maarianvaara ja Antti Palola keskustelemassa palkkatasa-arvosta

Islannin sosiaali- ja tasa-arvoasioista vastaava ministeri Ásmundur Einar Daðason delegaatioineen vierailee tänään Suomessa. Aamupäivällä järjestetyssä tilaisuudessa käytiin läpi Islannissa tehtyjä ratkaisuja palkkatasa-arvon edistämiseksi. Islannista tuli palkkatasa-arvon edelläkävijämaa vuoden vaihteessa, kun maassa astui voimaan uusi lainsäädäntö palkkastandardista ja sertifikaattijärjestelmästä.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola piti tilaisuudessa kommenttipuheenvuoron, jossa hän totesi, että on tärkeää tutustua muiden maiden palkkatasa-arvoa edistäviin ratkaisuihin.

– Palkkatasa-arvo on oikeudenmukaisen, laadukkaan ja tuottavan työelämän perusta. Siitä huolimatta naisten ja miesten välinen palkkatasa-arvo on erittäin iso ongelma suomalaisessa työelämässä. On tärkeää huolellisesti käydä läpi Islannin mallia ja pohtia olisiko siinä joitakin elementtejä, joita voisimme ottaa käyttöön Suomessa palkkatasa-arvon edistämiseksi, hän totesi.

Suomen ja Islannin palkkatasa-arvotyössä samankaltaisuuksia

Suomen tasa-arvolainsäädännössä ja Islannin mallissa on jo nyt joitain samankaltaisuuksia, kuten palkkakartoituksien tekeminen osaksi tasa-arvosuunnitelmia. Islannin mallissa lainsäätäjä on asettanut rajan työpaikkoihin, joissa työskentelee vähintään 25 henkeä, kun taas Suomessa palkkakartoituksen tekovelvoite on 30 henkilöä työllistävillä työnantajilla. Lisäksi Islannin mallissa lainsäädäntö on täsmällisempää ja tarkempaa.

– Suomessa suuri osa työntekijöistä työskentelee pienissä yrityksissä, joita tämä velvoite ei koske. Miten niillä työpaikoilla edistetään palkkatasa-arvoa, Palola pohti puheenvuorossaan.

Palolan mukaan toinen ongelma on palkkauksen epätasa-arvo eri alojen välillä. Palkkakartoituksen avulla päästään kiinni yksittäisen työpaikan sisäisiin perusteettomiin palkkaeroihin, mutta ne eivät toimi eri alojen välisen palkkatasa-arvon edistämisessä.

– Perusperiaate on, että samasta ja samanarvoisesta työstä on saatava sama palkka. Niin kauan kun meillä ei ole yhtenäistä määritelmää samanarvoisille töille, on alojen välisiin perusteettomiin palkkaeroihin erittäin vaikeaa puuttua, hän totesi.

Uusi lainsäädäntö Islannissa on tullut voimaan tämän vuoden alussa ja siinä on neljän vuoden siirtymäaika. Palola päätti puheenvuoronsa toteamalla, että tulevat vuodet näyttävät kuinka islantilaiset työnantajat noudattavat uutta lainsäädäntöä.

– Odotan mielenkiinnolla millaisia vaikutuksia uudella lailla tulee olemaan naisten ja miesten väliseen palkkaeroon Islannissa.

Ajankohtaista

17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue
13.6.2024

Työntekijän osaaminen on parasta muutosturvaa

Lue