Kolumbiaa ei pidä vielä hyväksyä OECD:n jäseneksi

Torstaina 22. maaliskuuta 2018 on OECD:n ministerineuvoston käsiteltävänä Kolumbian jäsenhakemus taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:hen. Hakemus on ollut vireillä vuodesta 2013 alkaen, ja päätöstä on lykätty ennen muuta sen vuoksi, että Kolumbian ihmisoikeustilanteessa on ollut puutteita.

Räikeimmillään kyse on ollut ammattiyhdistysaktiivien runsaslukuisista murhista, joihin hallitus on suhtautunut välinpitämättömästi.

Huono ihmisoikeustilanne ilmenee muun muassa työelämän oikeuksien ja järjestäytymisvapauden loukkauksina. Räikeimmillään kyse on ollut ammattiyhdistysaktiivien runsaslukuisista murhista, joihin hallitus on suhtautunut välinpitämättömästi. Kolumbia oli monta vuotta ay-toiminnan kannalta maailman vaarallisin maa. OECD:n jäsenyyshakemuksen myötä tilanne on jonkin verran parantunut, mutta ei kuitenkaan riittävästi.

OECD:n palkansaajapuolta edustava neuvoa-antava komitea (TUAC) on vastustanut jäsenyyttä, koska väkivaltatilanteen lievästä parantumisesta huolimatta se ei vielä ole vaaditulla tasolla. Vaikka Kolumbian hallitus on moneen otteeseen vakuutellut poistavansa ongelmat, läheskään riittävästi parannuksia ei ole tehty. Työntekijöiden oikeudet ja työolot ovat monessa suhteessa puutteelliset.

OECD:n palkansaajakomitea TUAC, ay-liikkeen maailmanlaajuinen keskusjärjestö ITUC, kolumbialaiset ammattiliittojen keskusjärjestöt ja palkansaajien suomalaiset keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK vastustavat Kolumbian jäsenhakemuksen hyväksymistä vielä tässä vaiheessa, kun kaikkia keskeisiä ongelmia ei ole ratkaistu. Jäsenyyden hyväksymisen jälkeen niihin puuttuminen on oleellisesti vaikeampaa.

Suomalaisilla järjestöillä on erityissuhde Kolumbian ammattijärjestöihin. Kolumbiassa on jo useiden vuosien ajan ollut suomalaisten ammattiliittojen solidaarisuusprojekteja, joiden tavoite on ollut vahvistaa kolumbialaisia ammattiliittoja ja nostaa maan yleistä järjestäytymisastetta.

Kolumbian keskusammattijärjestö CUTin puheenjohtaja Luis Alejandro Pedraza on ehdottanut, että kolumbialainen ja suomalainen ay-liike voisivat tiivistää yhteistyötään. Hän nosti esille  koordinaation lisäämisen ILO-asioissa ja kauppasopimuksia koskevissa yhteisissä kysymyksissä. Talouttaan koko ajan vahvistava Kolumbia on potentiaalisesti paljon nykyistä volyymiaan merkittävämpi kauppakumppani Suomelle. Palkansaajien aseman vahvistaminen ja toimivat työmarkkinat luovat kaupankäynnille suotuisat ja vakaat puitteet.

Jarkko Eloranta                                        Sture Fjäder                        Antti Palola

Puheenjohtaja, SAK                                Puheenjohtaja, Akava        Puheenjohtaja, STTK

***

”Häipykää maasta 48 tunnissa tai joudutte kärsimään” – Kolumbialaisten ay-aktiivien henkeä uhataan

Ajankohtaista

2.2.2023

Tehy: Samapalkkaisuusohjelmaa jatkettava, työmarkkinaosapuolet tehokkaammin mukaan

Lue
2.2.2023

Jyty: Palkkatasa-arvoa on edistettävä työehtosopimuksilla

Lue
2.2.2023

STTK kannattaa samapalkkaisuusohjelman kokonaisarvioinnin suosituksia

Lue
1.2.2023

SuPer: Hoiva-avustajat toteuttavat lääkehoitoa ohi koulutuksensa, onko lääkehoidon toteutus turvallista?

Lue
1.2.2023

RIA ja RKL vaativat nopeaa reagointia uhkaavaan taantumaan

Lue
1.2.2023

Nolottaako kertoa, että särkee päätä?

Lue
31.1.2023

SAK, Akava ja STTK: Palveluita ja toimeentuloturvaa on kehitettävä kokonaisuutena

Lue
31.1.2023

Tehy: Hoiva-avustajat jakavat lainvastaisesti luvatta lääkkeitä – valvontaa tiukennettava, sanktiot tarpeen

Lue