NOUSU: Nordean tehostamistoimet eivät osoita sitoutumista asiakkaisiin ja yhteiskuntaan

Ammattiliitto Nousu on kaikkien nordealaisten oma ammattiliitto. Nousuun kuuluu noin 7 000 toimihenkilöä, esimiestä ja asiantuntijaa. Nousu on osa Union in Nordeaa, johon kuuluvat Suomen, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Puolan nordealaiset. www.nousu.org

Nordean julkaisi tänään 26.10. kolmannen vuosineljänneksen osavuosituloksensa, jonka mukaan pankin Q3/2017 liikevoitto oli 1 090 miljoonaan euroa. Samassa yhteydessä Nordea ilmoitti jatkavansa muutosohjelmaa, jonka toisessa vaiheessa työtehtävien vähennysten ennakoidaan olevan neljän vuoden aikajaksolla 6 000. Näistä 2 000 on ulkopuolisia konsultteja.

Maakohtaisia suunnitelmia ei kerrottu tässä yhteydessä. Todelliset henkilöstövähennykset saattavat olla jopa suuremmat, koska Nordea on ilmoittanut rekrytoivansa uutta osaamista pankkiin.

Henkilöstö on jo nyt ylityöllistettyä

Ammattiliitto Nousu ei hyväksy esitettyjä henkilöstövähennyksiä. Toimintaa on tehostettu ja asiakaspalvelun toimintaedellytyksiä heikennetty moneen kertaan viime vuosien aikana. Henkilöstö on jo nyt ylityöllistettyä. Tästä huolimatta on vielä venytty erinomaisiin tuloksiin. Jatkuva ylityöllistyminen ei kuitenkaan pidemmän päälle voi olla heikentämättä asiakaspalvelun laatua ja henkilöstön jaksamista.

Pääluottamusmies Paula Hopponen ihmettelee väenvaihtovimmaa, koska pankki voi halutessaan tehdä muutoksen myös hallitusti. Pankin ikärakenteen perusteella useilla henkilöillä on lähivuosina mahdollisuus eläköitymiseen. Ihmisille on annettava riittävä tuki, jotta he pystyvät rakentamaan elämänsä uudelleen. Paula Hopponen edellyttää, että pankin on koulutettava nykyistä henkilöstöä.

Finanssialalla on puhuttu paljon murroksesta ja digitalisaatiosta mutta asiakkaat, saati korvaavat toiminnot eivät ole vielä täysin valmiita muutokseen. Ajoitus on pöyristyttävä, koska samanaikaisesti on tulossa uusi peruspankkijärjestelmä sekä EU-sääntelyä, jotka vaativat henkilöstöltä sopeutumista ja uuden opettelua. Asiakastyytyväisyys ei näillä toimilla ainakaan parane.

Nordea on tehnyt vuosikausia loistotuloksia ja henkilökunta on samanaikaisesti osallistunut yhteiskunnan talkoisiin kilpailukykysopimuksen muodossa.

Paula Hopponen korostaa, että missään tapauksessa emme hyväksy irtisanomisia. Nordea on tehnyt vuosikausia loistotuloksia ja henkilökunta on samanaikaisesti osallistunut yhteiskunnan talkoisiin kilpailukykysopimuksen muodossa. Tässäkö on kiitos? Osakkeenomistajien voitot ja ylimmän johdon bonukset on edelleen tarkoitus maksimoida.

Viime vuosien tehostamisohjelmien seurauksena työmäärät ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Huipputulosta tekevällä pankilla on nyt hyvät edellytykset osoittaa konkreettisesti sitoutumistaan asiakkaisiin ja henkilöstöön. Yhteiskuntavastuu on tekoja.

Lisätietoja: Pääluottamusmies Paula Hopponen, 050 3048241 paula.hopponen@nordea.com

***

Nordealle ennätystulos, henkilöstön jaksaminen koetuksella

Nousu: Nordea aloittaa pikavähennykset Suomessa irtisanomalla lähes 500 henkeä, lisävähennyksiä tulossa

Ajankohtaista

24.6.2024

Lausunto arviomuistiosta välimiesmenettelylain uudistamiseksi

Lue
24.6.2024

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leipomotyölain 5 §:n kumoamisesta ja siihen liittyväksi laiksi

Lue
24.6.2024

Yhdenvertaisuus ja rauha näyttävät suunnan työpaikan toimijuudelle

Lue
24.6.2024

Korvattavat taksimatkat vuodelle 2025

Lue
24.6.2024

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle Työkanava Oy-nimistä osakeyhtiötä koskevan lainsäädännön kumoamisesta

Lue
20.6.2024

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Yhteistyössä yksityistä varhaiskasvatusalaa kehittämässä – alalle oma työehtosopimus

Lue
20.6.2024

Tehy: Sairauspäivärahojen leikkaus iskee jo ennestään ahtaalla oleviin työntekijöihin

Lue
20.6.2024

Kesäduunari, toimi näin, jos työnantaja peruu vuorosi

Lue