NOUSU: Nordean tehostamistoimet eivät osoita sitoutumista asiakkaisiin ja yhteiskuntaan

Ammattiliitto Nousu on kaikkien nordealaisten oma ammattiliitto. Nousuun kuuluu noin 7 000 toimihenkilöä, esimiestä ja asiantuntijaa. Nousu on osa Union in Nordeaa, johon kuuluvat Suomen, Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Puolan nordealaiset. www.nousu.org

Nordean julkaisi tänään 26.10. kolmannen vuosineljänneksen osavuosituloksensa, jonka mukaan pankin Q3/2017 liikevoitto oli 1 090 miljoonaan euroa. Samassa yhteydessä Nordea ilmoitti jatkavansa muutosohjelmaa, jonka toisessa vaiheessa työtehtävien vähennysten ennakoidaan olevan neljän vuoden aikajaksolla 6 000. Näistä 2 000 on ulkopuolisia konsultteja.

Maakohtaisia suunnitelmia ei kerrottu tässä yhteydessä. Todelliset henkilöstövähennykset saattavat olla jopa suuremmat, koska Nordea on ilmoittanut rekrytoivansa uutta osaamista pankkiin.

Henkilöstö on jo nyt ylityöllistettyä

Ammattiliitto Nousu ei hyväksy esitettyjä henkilöstövähennyksiä. Toimintaa on tehostettu ja asiakaspalvelun toimintaedellytyksiä heikennetty moneen kertaan viime vuosien aikana. Henkilöstö on jo nyt ylityöllistettyä. Tästä huolimatta on vielä venytty erinomaisiin tuloksiin. Jatkuva ylityöllistyminen ei kuitenkaan pidemmän päälle voi olla heikentämättä asiakaspalvelun laatua ja henkilöstön jaksamista.

Pääluottamusmies Paula Hopponen ihmettelee väenvaihtovimmaa, koska pankki voi halutessaan tehdä muutoksen myös hallitusti. Pankin ikärakenteen perusteella useilla henkilöillä on lähivuosina mahdollisuus eläköitymiseen. Ihmisille on annettava riittävä tuki, jotta he pystyvät rakentamaan elämänsä uudelleen. Paula Hopponen edellyttää, että pankin on koulutettava nykyistä henkilöstöä.

Finanssialalla on puhuttu paljon murroksesta ja digitalisaatiosta mutta asiakkaat, saati korvaavat toiminnot eivät ole vielä täysin valmiita muutokseen. Ajoitus on pöyristyttävä, koska samanaikaisesti on tulossa uusi peruspankkijärjestelmä sekä EU-sääntelyä, jotka vaativat henkilöstöltä sopeutumista ja uuden opettelua. Asiakastyytyväisyys ei näillä toimilla ainakaan parane.

Nordea on tehnyt vuosikausia loistotuloksia ja henkilökunta on samanaikaisesti osallistunut yhteiskunnan talkoisiin kilpailukykysopimuksen muodossa.

Paula Hopponen korostaa, että missään tapauksessa emme hyväksy irtisanomisia. Nordea on tehnyt vuosikausia loistotuloksia ja henkilökunta on samanaikaisesti osallistunut yhteiskunnan talkoisiin kilpailukykysopimuksen muodossa. Tässäkö on kiitos? Osakkeenomistajien voitot ja ylimmän johdon bonukset on edelleen tarkoitus maksimoida.

Viime vuosien tehostamisohjelmien seurauksena työmäärät ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti. Huipputulosta tekevällä pankilla on nyt hyvät edellytykset osoittaa konkreettisesti sitoutumistaan asiakkaisiin ja henkilöstöön. Yhteiskuntavastuu on tekoja.

Lisätietoja: Pääluottamusmies Paula Hopponen, 050 3048241 paula.hopponen@nordea.com

***

Nordealle ennätystulos, henkilöstön jaksaminen koetuksella

Nousu: Nordea aloittaa pikavähennykset Suomessa irtisanomalla lähes 500 henkeä, lisävähennyksiä tulossa

Ajankohtaista

9.6.2023

Minun viikkoni: Nuorten ääni kuuluviin Euroopassa

Lue
8.6.2023

Toimihenkilöliitto Erto: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle saavutettiin neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

SuPer: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Jyty: Yksityisellä sosiaalipalvelualalla saavutettiin neuvottelutulos – työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Tehy: Yksityiselle sosiaalipalvelualalle neuvottelutulos, meneillään olevat työtaistelutoimet päättyvät

Lue
8.6.2023

Ammattiliitto Pro lahjoittaa Ukrainan tulva-alueen uhrien avuksi 20 000 euroa

Lue
8.6.2023

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
8.6.2023

Tasa-arvotoimista kasvua

Lue