STTK ja Suomen Yrittäjät: Paikallista sopimista ja yhteistoimintaa kehitettävä, jotta tuottavuus saadaan kasvuun

STTK ja Suomen yrittäjät: Paikallista sopimista ja yhteistoimintaa kehitettävä.

Suomalaisten yritysten tuottavuutta ja Suomen talouskasvua on edistettävä. Siinä auttaisi hallittu paikallisen sopimisen lisääminen ja yhteistoiminnan kehittäminen. Näin linjaavat Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustava Suomen Yrittäjät.

Työelämä ja organisaatiorakenteet ovat muuttuneet ja muuttuvat jatkossa yhä enemmän. Kehitys vie vääjäämättä kohti laajempaa sopimista työpaikoilla. Sekä työntekijöitä edustava STTK että yksinyrittäjiä ja työnantajia edustava Suomen Yrittäjät kannattavat paikallisen sopimisen lisäämistä ja paremman yhteistoiminnan edistämistä.

– Työpaikkatason neuvotteluosaamista, luottamusta ja tiedonsaantia kannattaa parantaa suunnitelmallisesti, jotta paikallinen sopiminen todella etenee. Sopimisen edellytys on osaaminen, luottamus ja tieto, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Neuvotteluosapuolia on koulutettava nykyistä enemmän ja vuorovaikutusta sekä parempaa tiedonsaantia työpaikoilla on edistettävä, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo.

Palola ja Pentikäinen keskustelevat paikallisen sopimisen ja yhteistoiminnan edistämisestä järjestöjen yhteisessä keskustelutilaisuudessa Helsingin Finlandia-talolla tänään perjantaina.

Kehitys kohti ympäri vuorokauden toimivaa yhteiskuntaa asettaa paineita työaikojen muutoksille ja joustoille.

– Työaikasuojelu on tärkeä lähtökohta tulevaisuudessakin, mutta joustoja on lisättävä sekä työntekijöiden että työnantajan tarpeesta. Sopiva tasapaino työajan ja vapaan välillä on tärkeää työntekijöille, Palola toteaa.

Henkilöstön edustusta vahvistettava yrityksen päätöksenteossa

Sekä Suomen Yrittäjät että STTK ovat valmiita tukemaan mallia, jossa henkilöstön edustaja on mukana yrityksen päätöksenteossa, jos sen avulla voidaan edistää parempaa yhteistoimintaa ja paikallista sopimista. Osallistumisen mallista voitaisiin sopia tarkemmin yrityskohtaisesti. Näin varmistettaisiin, että työntekijöillä on riittävästi tietoa yrityksen tilanteesta ja näkymistä, mikä on edellytys onnistuneelle paikalliselle sopimiselle.

Lisäksi järjestöjen mielestä on tärkeää turvata työntekijöiden ja yrittäjien mahdollisuus kehittää osaamistaan. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi selkeää aikuiskoulutusstrategiaa, jossa määriteltäisiin aikuiskoulutuksen tavoitteet ja resurssit.

– Uusi maailma vaatii aivan uudenlaisia taitoja ja niiden jatkuvaa päivittämistä. Vastuu siitä on sekä työnantajalla, työntekijöillä että koulutuksen tarjoajilla, Pentikäinen huomauttaa.

– Myös työttömällä on oltava nykyistä joustavampi mahdollisuus kehittää osaamistaan, hän sanoo.

Lisätietoja
puheenjohtaja Antti Palola, STTK, p. 040 509 6030, antti.palola@sttk.fi
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi

Ajankohtaista

21.2.2024

Hallituksen leikkaukset alentavat toimeentuloa jopa noin 20 prosenttia – STTK laski vaikutukset esimerkkihenkilöille

Lue
21.2.2024

Lausunto syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä

Lue
20.2.2024

Neuvottelutulos Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue
19.2.2024

Lausunto ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
19.2.2024

Lausunto yliopistojen rahoitusmallin uudistamista koskevista asetusluonnoksista

Lue
16.2.2024

Medianomi Miro Friman vahvistaa STTK:n viestinnän tiimiä

Lue
16.2.2024

Kansainvälisenä naistenpäivänä keskustellaan raskaus- ja perhevapaasyrjinnästä

Lue
16.2.2024

Työnseisaus 1.3. Ahvenanmaan yhteysalusliikenteessä

Lue