STTK: Palkansaaja tienannut tänään pörssipomon päiväpalkan

Pomon palkkapäivä - henkilöstön palkitseminen.

Suomalaisella palkansaajalla on tänään 8. helmikuuta takanaan 27 arkityöpäivää. STTK on laskenut, että vuonna 2015 palkansaaja tarvitsi tämän verran työpäiviä ansaitakseen saman kuin suuren, pörssilistatun yhtiön toimitusjohtaja päivässä.

STTK:n laskelmien perustana ovat yhtiöiden julkiset vuosikertomukset ja tilastokeskuksen tiedot. Helsingin pörssin listattujen suurten yhtiöiden toimitusjohtajien kokonaiskompensaatioiden mediaani oli vuonna 2015 yhteensä 1 170 440 euroa. Palkansaajien kokonaisansioiden mediaani oli samana vuonna 37 038 euroa. Lisäksi oletettiin, että toimitusjohtaja työskenteli vuonna 2015 yhteensä 300 päivää ja palkansaaja 252 päivää. Näillä oletusarvoilla toimitusjohtajan päiväkohtaiseksi mediaanipalkaksi muodostui 3 901 euroa, ja palkansaajan vastaava luku oli 147 euroa päivässä.

Palkitseminen ja tuloerot ovat yhteiskunnallisen keskustelun ytimessä

Palkat, palkitseminen ja tuloerot ovat jatkuvasti yhteiskunnallisen keskustelun ytimessä. Viime aikojen maailmanpoliittisten mullistusten taustalla on eri maissa yhteinen piirre: keskiluokan tyytymättömyys tulojensa kehittymiseen.

– Työtä tekevät keskituloiset kokevat, että kasvun hedelmät eivät ole jakaantuneet yhteiskunnassa oikeudenmukaisesti eikä markkinatalous toimi reilulla tavalla. Tämä on johtanut poliittisen populismin nousuun, voimistanut ääriliikkeitä ja vähentänyt poliittisen päätöksenteon ennustettavuutta. Useat kansainväliset talousjärjestöt kuten IMF, OECD, Maailmanpankki ja Maailman talousfoorum (WEF) ovat sittemmin arvioineet, että eriarvoisuuden kasvu on yksi suurimmista riskeistä talouskehitykselle, STTK:n elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio toteaa.

STTK aikoo seurata, miten listattujen suurten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien ja palkansaajien ansioiden välinen suhde jatkossa kehittyy.
– Pörssiyhtiöiden toimitusjohtajien ja palkansaajien mediaanitulojen välinen ero kuvaa osaltaan erittäin suurituloisten ja tavallista palkkaa ansaitsevien välillä olevaa kuilua. STTK haluaa edistää reilua markkinataloutta ja kaikkien työtä arvostavaa Suomea. Työstä saatavalla palkalla on merkitystä paitsi toimeentulon, myös tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Edellä kuvatun kuilun leveneminen tulevaisuudessa ei ole yhteinen etu ja siksi palkkaeroista ja palkitsemisesta on keskusteltava, Aarnio sanoo.

Toimitusjohtajien kokonaiskompensaatiot yhtiöittäin vuodelta 2015 löytyvät täältä ja STTK:n teesit oikeudenmukaiseen palkitsemiseen täältä.

Lisätietoja:

STTK:n elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio, puhelin 0400 381 634.

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 17 jäsenliittoa ja noin 540 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.

Pelkän johdon palkitseminen on hölmöläisen hommaa

Ajankohtaista

19.6.2024

Ay-liike on vastavoima työelämää heikentäville voimille

Lue
17.6.2024

Hoivatalous ei aina kestä päivänvaloa

Lue
17.6.2024

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue
15.6.2024

STTK:n vastauksia RKP:n puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Kokoomuksen puoluekokousaloitteisiin

Lue
14.6.2024

Tehy tyrmää HUSin lisäleikkaukset – ”Nähtäväksi jää, haluavatko ammattitaitoiset hoitajat pysyä HUSissa töissä”

Lue
14.6.2024

STTK:n vastauksia Keskustan puoluekokousaloitteisiin

Lue
13.6.2024

Minun viikkoni: Assistentti on aina apuna

Lue