FFC, Akava och STTK: Coronavaccinering ska räknas som avlönad arbetstid

Löntagarcentralorganisationerna FFC, Akava och STTK uppmanar människor att ta coronavaccin genast när det är möjligt. Organisationerna förutsätter att arbetstagarna kan ta vaccinet under arbetstid utan inkomstbortfall.

Centralorganisationerna är oroade över att människor i vissa åldersgrupper och regioner inte i väntad utsträckning har tagit vaccin mot coronaviruset, trots att de har getts tillfälle till det. Organisationerna betonar att säkerheten hos de coronavacciner som distribueras i Finland kontinuerligt övervakas och att vaccinerna ger ett effektivt skydd mot allvarlig sjukdom på grund av coronaviruset.

FFC, Akava och STTK förutsätter att arbetstagarna kan ta coronavaccin under arbetstid utan inkomstbortfall. Vaccinering är förebyggande arbetarskydd i synnerhet i de fall där arbetet innebär att arbetstagaren möter andra människor och därmed löper en större risk att smittas av coronaviruset.

– På arbetsplatserna finns nu varierande arbetstidspraxis när det gäller vaccination. För att vaccinationstäckningen ska bli så hög som möjligt måste arbetsgivarna göra sin del och ge arbetstagarna möjlighet att ta vaccinet under arbetstid, betonar FFC:s ordförande Jarkko Eloranta.

Förutom att en hög vaccinationstäckning medför en hälsovinst, så blir det också lättare att öppna upp samhället och återgå till det normala. När risken för att spridning av coronavirussmitta minskar, kan allt fler begränsningar i samhället avvecklas.

– Att begränsningarna kan avskaffas är en förutsättning för att företag och organisationer ska kunna återuppta sin normala verksamhet, permitterade ska kunna återvända till sina arbetsplatser och så många arbetslösa som möjligt ska få jobb. Det här förbättrar sysselsättningsläget i Finland och stärker människornas välfärd och framtidstro, säger Akavas ordförande Sture Fjäder.

Särskilt arbetsplatserna inom service- och transportbranscherna har lidit av coronabegränsningarna. Bland annat turism-, restaurang- och fritidstjänsterna samt evenemangsbranschen, kulturbranscherna och nästan alla transportbranscher har drabbats hårt under coronapandemin. Den kommande sommaren är livsviktig för många arbetsplatser inom de här branscherna, och därför skulle det vara viktigt att begränsningarna kan hävas snabbt.

– Begränsningarna på grund av coronasituationen har lett till att arbetstillfällen har försvunnit. Det gäller särskilt jobb för unga, eftersom de servicebranscher som sysselsätter unga har varit tvungna att dra ner på sin verksamhet. Unga gör sig själva en tjänst när de tar vaccinet när de står i tur, konstaterar STTK:s ordförande Antti Palola.

Löntagarcentralorganisationerna anser att det är viktigt att företagshälsovården i allt större utsträckning involveras i planeringen och genomförandet av coronavaccineringar i god tid innan sommarsemesterperioden inleds. För dem som arbetar är det naturligt att ta vaccinet via företagshälsovården och därmed förbättra vaccinationsskyddet. Samtidigt beaktas arbetarskyddet.

Mer info:
FFC: intervjuer med ordförande Jarkko Eloranta kan bokas via Pauli Vento, tfn 040 522 3611
Akava: ordförande Sture Fjäder, tfn 0400 609 717
STTK: ordförande Antti Palola, tfn 040 509 6030

Senaste artiklarna

13.6.2024

STTK önskar samarbete med nya europaparlamentariker

21.5.2024

EU vill förbättra praktikanternas ställning på arbetsplatserna

15.5.2024

STTK: EU-valet handlar om arbetstillfällen, ekonomi och säkerhet

3.5.2024

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren 

18.4.2024

STTK:s styrelse: Det finns ingen alternativlös finanspolitik utan det är fråga om värderingar

8.4.2024

Svenska och finska centralorganisationerna framför sina synpunkter på Europas konkurrenskraft

20.3.2024

STTK:s styrelse: Sysselsättningen och produktiviteten ska stödjas genom att utveckla arbetslivet, inte genom disciplinpolitik

19.2.2024

Arbetsnedläggelse för farttygsbesättning i Ålands förbindelsefartygstrafik