STTK:n kommentteja aloitteisiin Vihreiden puoluekokoukselle 2021

Lisätietoja:

Elena Gorschkow

yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

Profiili

Kävimme läpi Vihreiden puoluekokouksen 19 aloitetta ja kommentoimme kolmea aloitetta. Aloitteissa oli paljon mielenkiintoisia avauksia.

Haluamme keskustelevana keskusjärjestönä osallistua ulkopuolisina siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun, jota puoluekokouksissa käydään. Puolueet, kuten ammattiyhdistysliikekin, ovat keskeinen osa demokratiaa.