STTK tavoitteet hallitusohjelmaan 2019

STTK edustaa työtä tekeviä yhteiskunnan vastuunkantajia, joiden työ vaikuttaa suomalaisten  elämässä joka päivä, kaikissa elämän vaiheissa. STTK:laisten menestys syntyy arjen hallinnasta,  aktiivisuudesta, kehittymisestä ja onnistumisen ilosta. STTK on työtä tekevän puolella ja haluamme  kaikille riittävän toimeentulon. Huolehdimme myös työn ulkopuolella olevista. Sukupolvien välinen  oikeudenmukaisuus ohjaa työtämme. Haluamme, että Suomi on hyvä maa kaikille täällä asuville ja täällä työelämä perustuu reiluun talouteen, osaamiseen ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa.