Ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen allekirjoittaminen

Pariisissa aikaansaatu neuvottelutulos ilmastosopimukseksi on kannatettava monista puutteista huolimatta. Sopimuksen tavoite maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamisesta kahteen asteeseen on kunnianhimoinen ja kannatettavissa.

Sopimukseen kirjatut tavoitteet ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi edellyttävät vahvoja toimia päästöjen rajoittamiseksi. Siksi sopimukseen kirjattu viiden vuoden välein tapahtuva tarkastelu on erittäin tärkeä osa sopimusta.

Kansainvälinen ay-liike STTK mukaan lukien on pitänyt tärkeänä, että sopimusneuvotteluissa päädytään kaikkia valtioita sitovaan, kunnianhimoiseen ja oikeudenmukaiseen sopimukseen, jossa olisi huomioitu työelämän tarpeet. Pääosin neuvottelutulokseen on syytä olla tyytyväinen, vaikka sitovuus jää myöhemmän arvioinnin varaan.

Ilmastonmuutos muuttaa työtä ja työelämää. Ay-liike on pitänyt tärkeänä, että muutoksessa työntekijöillä on turvaa. Se vaatii erityisiä toimenpiteitä. Asia on Parisiin sopimuksessa mainittu johdanto-osassa, mikä merkitsee, että asian tärkeys on tunnustettu yleisellä tasolla.

Ilmastorahoituksen osalta Pariisin sopimuksessa on edetty. On tärkeää, että osapuolien ilmastorahastoon osoitetut määrärahat ovat lisärahoitusta ja ne eivät syrjäytä kehitysapurahoitusta.

STTK suosittelee Pariisissa 12.12.2015 aikaansaatua ilmastosopimusta allekirjoitettavaksi. Sopimus antaa mahdollisuuden edetä vähähiilisempään yhteiskuntaan ja luo mahdollisuuden maapallon keskilämpötilan laskuun.