Hiilivapaa yhteiskunta

Lisätietoja:

Elena Gorschkow

yhteiskuntavaikuttamisen päällikkö

Profiili

Hiilineutraali yhteiskunta rakennetaan suunnitelmallisesti ja tieteelliseen tietoon nojautuen. Muutos on toteutettavissa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla siten, että työntekijät ovat mukana  tekemässä ilmastoratkaisuja tulevaisuutta varten. Työpaikkojen kannattaa olla edelläkävijöitä  ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Suomen puolestaan kannattaa tukea työpaikkojen omia ilmastotoimia ja varmistaa siirtymä  uudenlaiseen tuotantoon kattavan muutosturvan keinoin.